Logistik lyft för Örebro

Logistik lyft för Örebro

Örebro – i topp i listan över Sveriges bästa logistiklägen 2018. Foto: Örebro kommun.

De senaste åren har kommunen sålt mark till ett hundratal verksamheter i Örebro – varav många inom lager- och logistik. Genom utvecklingen har dessutom omkring 2 600 nya arbetstillfällen skapats.

Under åren 2013-2017 har Örebro kommun sålt mark till 115 verksamheter i Örebro. Många av verksamheterna är inom branschen lager och logistik. Genom utvecklingen har omkring 2 600 nya arbetstillfällen skapats.

– Att kommunen kan erbjuda byggklar mark till företag som vill utöka eller etablera sig är en viktig motor i utvecklingen av Örebro men också för att fler människor ska ha ett jobb att gå till. Arbetstillfällena inom lager och logistik är ofta en inkörsport till arbetslivet för ungdomar och personer som saknar vidareutbildning och parallellt med ökade logistiketableringar så har arbetslösheten i Örebro minskat kraftigt, säger Ullis Sandberg, ordförande Programnämnd samhällsbyggnad, i ett pressmeddelande.

Sveriges bästa logistikval

Örebro stärkte ytterligare sin ställning som etableringsort för centrallager och logistik genom att 2018 bli rankade som Sveriges bästa logistikläge. Det geografiska läget och mängden konsumenter och företag inom två timmars transport är några av Örebros fördelar. Men det beror också på att Örebro kommun är duktiga på att tillhandahålla nya detaljplaner för verksamheter, vilket gör att det går snabbt och smidigt att genomföra sitt byggprojekt.

Palmbohult och Västra Pilängen

– Under hösten kommer Örebro kommun börja markanvisa det nya verksamhetsområdet Palmbohult, en 50 hektar stor logistikpark. Palmbohult ligger längs E20, söder om det befintliga industriområdet Berglunda. I närheten finns både ett truckstop och flygplats. Här finns framförallt plats för lager med kontor men till viss del även andra branscher. Det är ungefär 10-20 tomter som kommer markanvisas för ett markpris på cirka 300-550 kr/kvm, berättar Erik Blohm, avdelningschef Mark- och exploatering.

Ännu ett område i Örebro som expanderar är Västra Pilängen, där man bryter ytterligare ytor norrut.


Läs mer