Logent tar över Årstaterminalen

Den 1 september blir Logent ny terminaloperatör på Jernhusens kombiterminal i Stockholm Årsta. Terminalen övergavs i slutet av förra året av dåvarande operatör CargoNet som lade ned Sverigeverksamheten.

Logent tar över driften av kombiterminalen i Stockholm Årsta som ägs av Jernhusen. Terminalen är med sitt geografiska läge utmed Västra stambanan och med närheten till E4, Södra länken, Huddingevägen och Liljeholmsbron en strategisk knutpunkt i kombitrafiken.

Jernhusen kommer investera över 400 miljoner kronor på att bygga ut Årsta Kombiterminal med ett nytt lager- och logistikcenter på 15 000 kvm. Till 2014 kommer terminalen också kompletteras med moderna dubbelkranar för mer effektiv hantering och för att kunna erbjuda helhetslösningar för järnvägsbaserad logistik. Driftavtalet som tecknats mellan Jernhusen och Logent är ett långsiktigt åtagande och sträcker sig fram till 2020 vilket ger stora möjligheter för parterna att investera långsiktigt.

– Årsta är redan i dag en viktig terminal med stora godsvolymer och att vi nu får Logent som terminaloperatör gör att vi tillsammans kan satsa långsiktigt på att skapa ännu bättre förutsättningar för kombitrafiken. Vi har tillsammans med Logent gått igenom möjligheterna för den svenska marknaden och ser en mycket stor potential i tåganknuten logistik, säger Olle Huusko, affärsområdeschef på Jernhusen.

I affärsområdet Ports & Terminals ansvarar Logent sedan tidigare för bl.a. terminaldriften vid Jernhusens kombiterminal i Sundsvall samt hamnterminaler i Göteborg och Stockholm. Michael Arvidsson, affärsområdeschef Ports & Terminals, är nöjd med etableringen i Årsta och den gemensamma satsningen med Jernhusen.

– Jernhusen och Logent delar en stor tilltro på möjligheterna med kombitrafiken. Tillsammans med våra övriga hamn- och kombiterminaler kan vi nu erbjuda ett nätverk där kunderna kan jobba med Logent som partner i hela Sverige, säger Michael Arvidsson.

Logent Ports & Terminals är ett affärsområde inom Logent AB. Affärsområdet erbjuder tjänster kopplade till hamn- och kombiterminalsdrift. Verksamhet bedrivs i Stockholms Hamnar (Stuveri), Göteborgs Hamn (bilterminalen), Sundsvall (kombiterminaldrift), Nynäshamn (oljeterminaldrift,), Årsta kombiterminal samt, Automotive Logistics som erbjuder distributionslösningar för fordonsindustrin. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca.1 400 anställda. Under 2012 beräknas Logent omsätta ca 1 miljard SEK.


Läs mer