”Nytänkande saknas i åkeribranschen”

augusti 15, 2012 Åsikt , Logistik , Miljö/CSR , Transport

I ICAs senaste upphandling av distributions- och mellantransporter fick åkerierna möjlighet att lämna anbud där de kombinerar mellan- och distributionstransporter. En möjlighet som förvånansvärt få anbudsgivare utnyttjat, säger Michael Johansson, chef för logistikdrift på ICA till Sveriges Åkeritidning.

Tidigare i somras blev ICA klar med upphandlingen av transporter mellan koncernens lager (mellantransporter) samt distributionstransporter för Mellansverige, rapporterar Svensk Åkeritidning. Några detaljer om upphandlingens värde och liknande lämnar ICA inte ut.
– Vi tycker att det är en affärsuppgörelse mellan oss och transportörerna. Dessutom vill vi på ICA visa respekt för de transportörer som inte fått förnyat förtroende då dessa transporter kan ha nedbemanningar som måste göras, kommenterar Michael Johansson.
Nytt är att ICA denna gång gett anbudsgivarna möjlighet att lämna kombinerade anbud, som kombinerar distribution och mellantransporter.
ICA har också öppnat upp för transporter till sina lager från leverantörer. Detta innebär ett utmärkt tillfälle för transportörer att samarbeta med varandra kring ett anbud, menar Michael Johansson. En möjlighet som förvånansvärt få utnyttjat.
– När man har alla tre formerna av transporter i upphandlingen så är det konstigt att man fortsatt är så oerhört fokuserad på sin lokala marknad och att man inte söker samarbeten med andra kollegor i branschen för att driva kostnader ur systemet med färre körda kilometrar och högre fyllnadsgrader. Det leder till riktiga besparingar.
Upphandlingen öppnade även upp för transportörer att komma med förslag på koldioxidreducerande åtgärder, även om det skulle kunna innebära en kostnadsökning för ICA.
– Få har utnyttjat den möjligheten, det är vi besvikna över. Om man samarbetar med att optimera rutter, fylla bilar bättre och köra färre kilometrar så ger det också sänkta koldioxidutsläpp.
– Vi har från ICAs sida inte velat att transportörerna ska ”osthyvla” fram ett lägre pris genom att ge avkall på kvalitet och service utan genom att tänka nytt och söka allianser i branschen – bibehålla kvalitet och service men genom bättre ruttoptimering kunna fylla bilar bättre och därmed köra färre kilometer och därmed nå kostnadsreduktioner.
ICAs nya avtal för distributionstransporter i Mellansverige samt mellantransporter träder ikraft under vecka 40 i år. Avtalen för distribution gäller i 3 år, för övriga avtal kan avtalsperioden variera.