LKAB betalar norsk järnväg

Gruvbolaget LKAB delfinansierar mötesplatser på norska järnvägen Ofotenbanan, som en del i storsatsningen på Narvik där gruvbolaget också bygger ut hamnen. Det rapporterar Norrbottenskuriren på sin nyhetswebb.

Som följd av ökad produktion från LKAB via fler gruvor i Svappavaara kommer mer av järnmalm att behöva fraktas via Narvik. Då behöver järnvägen mellan Sverige och Norge kunna svälja transporterna.

Norges regering har tidigare gett klartecken till en satsning på fler mötesplatser längs Ofotenbanan. LKAB har också tidigare åtagit sig att delfinansiera investeringsprojekt, bl a uppgraderingen till att klara 30-tonstrafik och strömförsörjningen, för att få dem färdiga snabbare. Nu är det dags igen.

– Vi har sagt att vi tar 30 procent av kostnaderna för mötesplatserna vid Björnfjell och Rombakk, säger Markus Petäjäniemi, produktions- och logistikdirektör i LKAB till kuriren.nu, som rapporterar att LKAB nu är i färd med att skriva avtal med Jernbaneverket om detta.

Totalkostnaden för mötesplatserna har i norska tidningen Fremover angetts till 579 miljoner norska kronor. I så fall blir LKABs kostnad 174 miljoner norska kronor.

Gynnar andra

LKAB är enda operatören som betalar, trots att såväl Northland, persontåg och fisktåg kör på järnvägen.

– Vi har största tonnaget och de långa tågen. Vi är den största aktören, säger Markus Petäjäniemi till tidningen.

På frågan om norska staten ställer högre krav på medfinansiering än svenska staten anger inte Markus Petäjäniemi någon uppfattning. När Trafikverket byggde ny järnväg i Kiruna för ett par miljarder kronor betalade LKAB.

– Fast där styr Minerallagen, vi ska ta ansvar för den skada vi åsamkar, säger Markus Petäjäniemi.

Miljardsatsning i hamnen
Samtidigt med att järnvägskapaciteten ökar så ökar LKAB också kapaciteten i sin hamn i Narvik. En ytterligare skeppslastare och en ytterligare kaj ska tillkomma.I nästa steg planeras utökad lagerkapacitet och siktstation för pellets. Sammanlagt beräknas hamnsatsningen kosta LKAB två miljarder kronor.


Läs mer