Klart för tågpendel Göteborg-Falköping

maj 2, 2013 Infrastruktur , Logistik , Transport

Falköpings kommun investerar i en ny kombiterminal för att transportera och hantera gods från Skaraborg. En viktig bas i denna hantering blir Jula ABs containertransport till och från Göteborgs hamn, som ska ske med en ny tågpendel.

– Det här är en stor etablering och viktig för en fortsatt utveckling av Falköping som logistisk knutpunkt, säger en nöjd Ulf Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

I september startar en containerpendel som kommer att köras fem dagar per vecka mellan Göteborgs Hamn och Falköping. Nuvarande kombiterminal på Brogärdet är i förhållande till de planerade volymerna orationell och satsningen innebär därför att man snabbt kan gå in på en ny, mer effektiv kombiterminal.
Etableringen av en ny kombiterminal på Marjarp lägger grunden för framtida etableringar
– Vi vill kunna erbjuda smarta transportlösningar och med en ny kombiterminal på Marjarp. Med Julas volymer som bas ges stora möjligheter för andra företag i regionen att knyta an till denna containerpendel, säger Leif Bigsten, utvecklingschef Falköpings kommun
Byggandet av dryportterminalen inklusive anslutningsspår samt markköp m.m. beräknas kosta kommunen 25,9 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer kostnader för rivning av byggnader, kostnader för byggande av ny gata samt höjning av kraftledningen på området. Totalt uppgår dessa kostnader till 3,5 miljoner kronor.

Terminalen beräknas stå klar i januari 2014.

Gösta Hultén
 


Läs mer