Katrineholm söker EU-stöd för godståg

oktober 18, 2012 Infrastruktur , Logistik , Transport

Katrineholms kommun har ansökt om 1,6 miljoner kronor i bidrag från EU för att gå vidare med en förprojektering om en godstågspendel mellan Katrineholm och södra Europa, rapporterar Katrineholms-Kuriren.

Enligt tidningen har det länge funnits planer på en tåggodspendel mellan Logistikcentrum i Katrineholm och södra Frankrike eller norra Spanien. En förstudie pågår, och den har visat att det kan finns ett intresse för godstågsförbindelsen. Nu vill kommunen gå vidare och göra en så kallad förprojektering.
– Den här fördjupningsstudien skulle konkretisera detta ytterligare och kunna leda till en provperiod, säger Roger Andersson, projektledare för Logistikcentrum till Katrineholms-Kuriren.
I förprojekteringen ska kontakter knytas med tågoperatörer, terminaler och företag i export- och importbranschen. Målet är att på försök få igång en godstågspendel med åtminstone ett tåg i veckan. Projektet ska identifiera möjliga godsmängder och godsslag för att se om det finns underlag för den planerade pendeln. Projektet är tänkt att löpa fram till halvårsskiftet 2014.