Katrineholm satsar 34 nya miljoner i sitt logistikcentrum

november 15, 2012 Infrastruktur , Logistiklägen , Produktion

Infrastruktursatsningen på Katrineholms logistikcentrum är den enskilt största investeringen som ska genomföras i Katrineholm nästa år. Den upptar nära hälften av kommunstyrelsens kassa för investeringar.

Ingen av kommunens åtta facknämnder har en så stor investeringsbudget som kommunstyrelsen. I budgetförslaget för 2013 bestäms den till sammanlagt 75,3 miljoner kronor.

Den största investeringen är de 34,5 miljoner kronor som majoriteten vill lägga på Katrineholms logistikcentrum.