Jula lyfter utbyggd torrhamn i Falköping

Jula lyfter utbyggd torrhamn i Falköping

– En historisk dag för Falköping, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson vid invigningen av den sista etappen av Dryport Skaraborg och Södra Skogsägarnas virkesterminal.


Julas vd Joachim Frykberg och Södras ordförande Christer Segerstéen förklarade terminalen invigd genom att klippa en symbolisk blågul kedja från en skylift. Foto Lena Sonne

Förmiddagen den 10 juni arrangerades först ett nationellt logistikseminarium i Falköping med cirka 150 deltagare från näringsliv, akademi och offentlig sektor. På efterdagen invigdes både Dryport Skaraborg och Södras virkesterminal. Falköpings trumkår med drillflickor inledde, innan Julas vd Joachim Frykberg och Södra ordförande Christer Segerstéen från en skylift förklarade terminalen invigd genom att klippa en symbolisk kedja.
– Från kommunen har vi i stor enighet satsat 55 miljoner på Skaraborg Logistic Center, berättade Ulf Eriksson.
– Det stora lyftet kom när Jula i grannkommunen Skara beslöt att lägga om sina flöden från Göteborgs hamn till kombiterminalen.

Det har nu också Swedish Match med sin tändsticksfabrik i Tidaholm och Gyllensvaans Möbler valt att göra. Men vi hoppas på flera företag och på några års sikt givetvis också på nya logistiketableringar här i Falköping, sa Leif Bigsten, som arbetat för terminalprojektet ända sedan första etappen 2006.
Södra Skogsägarna är i en expansionsfas när det gäller massa i Värö, utanför Varberg, och fokuserar på miljövänliga transporter. Därför satsningen på en virkesterminal i Falköping.
– Vi är övertygade om att detta är en bra och hållbar lösning för vår containertrafik. Dessutom har den redan visat sig lönsam. Vårt långsiktiga engagemang är så stort att vi nu köpt 22 godsvagnar till tågpendeln, säger Julas vd Joachim Frykberg.

Nästa år när centrallagret i Skara i det närmaste fördubblas ökas volymerna ytterligare.
– Detta är en stor satsning för Jula och för Skaraborgsregionen. Vi väljer att satsa här för att det är ett bra logistikläge med närhet både mot norra Sverige, Norge och Polen. Det finns även många stordriftsfördelar med att samla lagerkapaciteten lokalt på ett ställe istället för att t ex bygga ett Europalager i Polen, kommenterar Karl-Johan Blank, koncernchef och huvudägare i Jula. Det drygt 150 000 kvm stora centrallagret invigs den 1 mars 2015, och blir då en av de största DC-anläggningarna i Sverige.
– Nu kan vi möta vår framtida expansion på ett bra sätt med stor volymökning av transporter, säger Lennart Karlsson, logistikchef.
Den nya delen omfattar 70 hektar. Intill finns detaljplanerad mark för logistikändamål.
– Kvadratmeterpriset på 45 kr är mycket gynnsamt med tanke på läget, påpekar Ulf Eriksson.-
– Vi tar 235 kronor per lyft, berättar Bengt Thorstensson, TNB Åkeri och som opererat kombiterminalen ända sedan första lyftet 2006.

Av Lena Sonne & Gösta Hultén


Läs mer