Isbrytarkrav norr om Sundsvall

februari 27, 2018 Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport
Isbrytarkrav norr om Sundsvall

Mycket att göra för isbrytarna när kylan slår till. Foto: Sjöfartsverket.

Den senaste tidens stränga kyla medför konsekvenser för vintersjöfarten. Till samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart krävs nu isbrytarassistans. Även i Mälaren, Vänern och Kalmarsund stationeras nu Sjöfartsverkets isbrytande fartyg.
– Det finns inget blidväder i sikte under den kommande tiodygnsprognosen. Hela Bottenviken, Kvarken och norra Bottenhavet är nu isbelagt och istillväxten kommer att fortsätta under veckan, kommenterar Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Den svenska isbrytarflottan bestående av de fem statsisbrytarna förstärks nu med Sjöfartsverkets isbrytande arbetsfartyg Scandica (stationerad i Vänern sedan fredagen den 23 februari), Fyrbyggaren (stationerad i Mälaren) samt Baltica (stationerad i Kalmarsund från och med tisdag 27 februari). Även Finlands samtliga statsisbrytare har gått i tjänst. Från och med slutet av vecka 9 kommer även extra isbrytarkapacitet i form av isbrytaren Thetis att hyras in från det finska rederiet Alfons Håkans för att stötta den svenska sidan av Bottenhavet.

– Isläget innebär att det krävs assistans av isbrytare för att nå samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart. Det innebär i sin tur att sjöfarten bör förvänta sig något längre väntetider för assistans in och ut ur hamnarna. Målet är att medelvärdet för väntetiden på isbrytarassistans ska vara fyra timmar, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Under den gångna helgen har en basränna brutits i Mälaren, från Södertälje till Västerås/Köping. Under tisdagen bryts även ränna mellan Södertälje och Bålsta. Ångermanälven kommer att brytas av antingen Atle eller Ymer under inledningen av vecka 9.

I takt med att istillväxten fortsätter skärps de befintliga restriktionerna i norra Bottenhavet. Sedan tidigare gäller restriktioner för sjöfarten på Bottenviken, Norra Kvarken, Ångermanälven, Bottenhavet, ostkusten ned till Karlmarsund, Vänern och Göta älv samt Mälaren. Restriktioner innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. I Sverige införs restriktioner varje vinter, särskilt till hamnarna längs övre Norrlandskusten.

 


Läs mer