Infrastrukturministern lyfte sjöfartens betydelse på Stora TransportDagen

april 4, 2014 Infrastruktur , Sjöfart , Transport

 På sin föreläsning på den årliga Stora TransportDagen pekade infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd på sjöfartens betydelse för näringslivet och Sveriges handel.

– Sjöfarten är essentiell för svenska näringar. Trafikverkets kapacitetsutredning visade på betydelsen att ta tillvara sjöfartens lediga kapacitet. De har därför ett fortsatt uppdrag att tillsammans med andra myndigheter se över var man bör lägga framtida satsningar, där är sjöfarten ett alternativ, sa Elmsäter-Svärd.

Elmsäter-Svärd tog även upp regeringens handlingsplan för svensk sjöfart för förbättrad konkurrenskraft samt den maritima strategi som ska presenteras under hösten. För att beskriva hur regeringen arbetar för att främja den kustnära sjöfarten.

– Det är glädjande att infrastrukturministern pratar om vattenvägarnas lediga kapacitet. Nu får vi hoppas att hon även tar aktiva åtgärder och bland annat ser till att snabbt införa EUs regelverk för närsjöfart och inre vattenvägar. På lite sikt hoppas vi på en särskild utredning som ser till transportsystemet som en helhet och prövar hur gods kan föras över till klimatvänliga trafikslag med ledig kapacitet, kommenterar  Carola Alzén, vd för Mälarhamnar.

Stora TransportDagen arrangeras av Transportgruppen. Årets evenemang ägde rum den 2 april. Förutom infrastrukturministern deltog även Magdalena Andersson (S).


Läs mer