Färre brev men mer paket för Posten

april 7, 2014 E-handel , Ekonomi , Forskning

Brevvolymerna fortsätter att minska till följd av digitaliseringen. Under 2013 delade Postens brevbärare ut 2 191 miljoner brev, en minskning med 3 procent jämfört med 2012. Samtidigt gör tillväxten i e-handeln att allt fler e-handlade varor levereras direkt i brevlådan.

80 procent av de boende på landsbygd anser att brevbäringen är mycket viktig för att de ska kunna bo där de bor, motsvarande siffra för boende i tätort är 66 procent.
– Det är glädjande att brevbäringen uppskattas av svenska folket trots det stora omställningsarbete som har gjorts för att möta de sjunkande brevvolymerna. Vi har sett över varje del av verksamheten och varje moment i hur breven hanteras har förändrats. Vi anpassar kontinuerligt vår verksamhet för att möta den förändrade brevmarknaden, säger Andreas Falkenmark, chef affärsområde PostNord Mail & Communication.
94,9 procent av alla 1:a klassbrev nådde enligt Posten fram till rätt adress i rätt tid. Resterande ca 5 procent delas ut någon dag senare.
– Vi har idag en kvalitet i postutdelningen som är bland det bästa i Europa och långt över postförordningens krav på 85 procent, säger Andreas Falkenmark.