Här byggs världens torraste torrhamn

november 8, 2012 Infrastruktur , Logistik , Produktion , Transport
Här byggs världens torraste torrhamn

Xi’an är huvudstad i Shaanxiprovinsen och ligger i Kinas geografiska centrum.

SHANGHAI I utkanten av storstaden Xi’an mitt i Kina, byggs just nu världens ”torraste” torrhamn, d v s den ligger längre från något hav än någon annan torrhamn i världen. Avståndet till de stora oceanhamnarna omkring Shanghai är nämligen ca 150 mil.

Xi’an International Trade and Logistics Park började att byggas 2008. Den kommer, fullt utbyggd, att täcka ett område på ca 44 kvadratkilometer. Logistikparken ska förbättra distributionsmöjligheterna i en del av Kina som länge varit eftersatt, jämfört med de mer utvecklade landsdelarna i östra Kinas kustområden.

Viktig hub för europajärnväg

Logistikparken har upprättat samarbetsavtal om att fungera som torrhamn för flera av de stora oceanhamnarna i östra Kina. Xián är också den viktigaste inlandshuben på det som kallas Euro-Asia Railway och som är tänkt att bli en sydligare och mer attraktivt alternativ till Transsibiriska järnvägen för transporter västerut.

Tredelad satsning

Satsningeni Xián består av tre delar. Xian Comprehensive Free Trade Zone finns redan. Qihang Park kommer att rymma huvudkontor för logistikföretag som är aktiva i regionen. Xian Railway Container Transport Center blir omlastningsterminal mellan järnväg och väg.

Hittills har det investerats 10,3 miljarder yuan i parken, vilket är något mer i kronor räknat. Men myndigheterna räknar med att 65 miljarder yuan kommer att ha investerats innan logistikhuben är full utbyggd år 2015.

Av Gösta Hultén


Läs mer