80 000 kylskåp på räls

november 9, 2012 Infrastruktur , Logistik , Miljö/CSR , Transport
80 000 kylskåp på räls

Tågtransporterna av kylskåp ska köras med Green Cargos tåg. Foto: El-kretsen

Stena har tecknat ett treårigt avtal med El-Kretsen om transport och återvinning av 80 000 kylskåp per år. Transporterna ska skötas med tåg mellan norra Sverige och återvinningcentralerna i syd.

– Det här är ett nära samarbete mellan Stena Technoworld och El-Kretsen. Varje år kommer 80 000 kylskåp att köras med Green Cargos tåg från Norrland till Stenas återvinningsanläggningar i söder. Lösningen tar bort många tunga transporter på väg och skapar stor miljönytta, kommenterar Olof Christensson, Nordenchef Stena Technoworld.
Stenas omfattande tågtransporter av avfall har rönt stor uppmärksamhet sedan starten 2007.

Ersätter tunga vägtransporter
Tågtransporter minskar koldioxidutsläppen med 65 procent jämfört med lastbilstransporter. I nuvarande takt kan mer än 15 000 lastbilstransporter på allmänna vägar ersättas varje år.
– Tågtransporter av 80 000 kylskåp och frysar per år gör det möjligt att ersätta ännu fler tunga vägtransporter.
El-Kretsen som ansvarar för återvinningen ägs av 21 branschorganisationer och drivs utan vinstintresse. Företaget har 2 300 anslutna kunder i form av importörer, tillverkare och företag som säljer elprodukter, som är skyldiga att erbjuda återvinningssystem för uttjänt elektronik.
– Vi samlar in ca 150 000 ton elektronik årligen så transporter är en stor del i vår verksamhet. Tågtransporter är en intressant lösning och ligger helt i linje med våra ambitioner att minska CO2 utsläppen, säger Jan-Olof Eriksson, vd på El-Kretsen.
Möjligheten att använda tåg för avfallstransporterna var avgörande för det treåriga avtalet med Stena.

Gamla kylskåp stort miljöhot
Tågtrafiken sköts av Green Cargo och kylmöblerna lastas på tåg i Örnsköldsvik och transporteras till Stenas fragmenteringsanläggningar i söder. Först miljösaneras alla skåpen och klimatskadliga köldmedier som freon destrueras i slutna processer.
– Skåpen mals ner, materialen sorteras och blir nya råvaror för nya produkter i samhället. Mer än 99 procent av materialen i kylskåpen återvinns, säger Olof Christensson.
Återvinning av ett enda äldre kylskåp med freon kan spara över två ton utsläpp av koldioxid. Skälet är den potentiellt stora, negativa miljöpåverkan av att freonet inte oskadliggörs i slutna processer utan läcker ut i atmosfären.


Läs mer