Göteborgs nya kombiterminal invigd

februari 8, 2018 Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport
Göteborgs nya kombiterminal invigd

– En ny kombiterminal i det här industri- och hamnnära läget ger nya möjligheter till ett effektivare flöde mellan järnväg, lastbil och sjöfart, sa Lena Erixon, Generaldirektör på Trafikverket, på invigningen av nya kombiterminalen.

Under onsdagen invigdes Arken kombiterminal i Göteborgs Hamn, där gods kan byta transportsätt mellan fartyg, tåg och lastbil på ett effektivare sätt än tidigare – alldeles intill kajkanten.

Den nya terminalen kommer medföra  högre godskapacitet, effektivare transporter och renare luft. Fortsättningsvis slipper 100 färre lastbilar om dagen köra igenom centrala Göteborg, vilket i sin tur innebär kortare köer, mindre trängsel och färre kväveoxider i luften för göteborgarna.

Den nyöppnade Arken kombiterminal är ett 65 000 kvadratmeter stort terminalområde i anslutning till container- och roroterminalerna i ytterhamnarna. Där kan containrar och trailers lastas om mellan fartyg, tåg och lastbil för vidare transport in i landet eller ut i världen.

Kombiterminalen, som drivs av operatören Sandahls Goods & Parcel AB, har varit i drift sedan årsskiftet, men redan nu hanteras redan mer gods än vad som hanterades i den gamla, numera avvecklade kombiterminalen i Gullbergsvass. Med terminalbytet har kapaciteten också ökat från fem till sju hanterade tåg per dygn. På ett år beräknas 100 000 trailrar byta transportslag i terminalen.

– Arken kombiterminal är en efterlängtad pusselbit i Göteborgs hamn. Dels av marknaden som har en önskan om att kunna få mer gods hanterat på ett effektivare sätt, och dels av staden som behöver den tidigare terminalytan till stadsutveckling. Därför är vi glada att vi snabbt kunnat svara upp till önskemålen och nu äntligen ha en konkret lösning på plats för att flytta gods från väg till järnväg och sjö, kommenterar Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Trafikverket behöver det gamla terminalläget vid Gullbergsvass i centrala Göteborg för att bygga Västlänken. Genom de planerna uppstod en bra möjlighet för Göteborgs Hamn att bygga en ny, modernare kombiterminal med högre kapacitet i ett bättre läge. Trafikverket samfinansierar terminalen tillsammans med Göteborgs Hamn.