Göteborgs hamn satsar på fler tågpendlar

november 22, 2019 Infrastruktur

Foto APM temrinals.

APM Terminals i Göteborg planerar att fördubbla mängden containrar som transporteras med järnväg till och från Göteborg till år 2022. Den nya spårplanen som börjar gälla i december gör detta möjligt. 

APM Terminals i Göteborg ansluter till mer än 300 inlandsdestinationer i Sverige via järnväg. Med mer än 60 tågpendlar per vecka, har Göteborg en täckning i Sverige som är större än någonsin tidigare. Och genom satsningen “Gothenburg Gateway” planerar APM Terminals att fördubbla mängden containrar som transporteras med järnväg till och från Göteborg till år 2022.

–  Det är tydligt att våra kunder efterfrågar miljövänligare transporter och vi har aldrig tidigare haft så högt tryck på förfrågningar om slottider som nu. I och med den nya spårplanen, kommer det att finnas rikligt med tågtider till och från Göteborg, kommenterar Morten Brühl, CCO på APM Terminals Gothenburg.

Den 15 december träder spårplanen för 2020 (T20), som Trafikverket i samråd med järnvägsaktörerna tar fram.  i kraft i det svenska järnvägsnätet och kapaciteten i form av antal möjliga pendlar till APM Terminals kommer då att öka.

På räls till Dalarna

Insjön i Dalarna, ungefär 460 kilometer från Göteborg, är enligt APM Terminals, ett mycket bra exempel på hur järnvägen kan vara den bästa transportlösningen, där sex tågpendlar med Vänerexpressen kopplar ihop Dalarna med APM Terminals Göteborg.  Med en kort ledtid på bara åtta timmar, lastas containrarna under dagen i Insjön, och lastas av från järnvägsvagnarna sent på kvällen i Göteborg. Järnvägslösningen genererar 98 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med lastbilstransport, enligt en rapport från Eco Transit World. Men även kostnadsmässigt är detta det bästa alternativet.

–Vi på Clas Ohlson sitter på guldsits eftersom vi använder en av järnvägspendlarna som går från Göteborgs hamn hela vägen upp till Insjön. Den har vi nyttjat i ett antal år, men innan dess var det lastbil som gällde. Vi har styrt om hela vårt flöde, vi kör i princip inte en enda lastbil från Göteborg till Insjön, kommenterar Peter Bergestål, transportchef på Clas Ohlson

Järnvägslösningen är så konkurrenskraftig att det finns planer på att bygga ut järnvägsterminalen i Insjön. Allt fler kunder vill ansluta sig och då behövs mer utrymme för last.

– Vi ser en enorm fokusering på miljö och miljövänligare transporter. Jag tycker att det är jättesynd att vi inte har en järnvägsstruktur som möjliggör fler transporter på järnväg. I dagsläget är tåget det enda vettiga alternativet att frakta gods, säger Peter Bergestål.