Genombrott i Hallandsås

september 3, 2013 Infrastruktur , IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport

På onsdag den 4 september beräknas den sista tunneldelen genom Hallandsåsen äntligen vara genomborrad.

Halandsås är ett projekt som kantats av stora tekniska problem, som giftanvändning, miljöförstöring och rekordförseningar. Tågtunnlarna, som påbörjades 1992 och som skulle ha stått klara 1996, blir klara för trafik först 2015. Då finns det kapacitet för 24 tåg i timmen, mot de 4 tåg som idag kan köra över åsen.
Samhällsekonomen vid dåvarande Banverket Lena Wieweg berättade igår i SR om varför hon och Banverket redan i slutet av 1990-talet avrådde regeringen från att fortsätta tunnelbygget eftersom det inte var samhällsekonomiskt lönsamt.
Men Trafikverket menar att vinsterna med den ökade kapaciteten på en av Sveriges viktigaste järnvägslinjer trots allt är mycket stora. Tidsvinsten för passageratrafik är visserligen begränsad. De stora vinsterna gäller godståg, som tidigare inte kunde dras här p g a alltför stora stigningar. Helsingborg och Göteborg som knyts samman med järnvägen är södra Sveriges stora logistikhuber och godsflödena längs västkusten är mycket stora.
Problemen under de mer än 20 år som arbetena pågått, berodde på bristfälliga geologiska undersökningar och fel borrteknik.
Men nu är alltså de båda tunnlarna färdigborrade. Nu återstår den tekniska utrustningen och att knyta samma tunneln med de övriga spårsträckor.
 


Läs mer