Fördjupat Öst-Västsamarbete fokus för Umeåmöte

Kvarkenförbindelsen har stor betydelse för att länka samman både Öster- och Västerbotten och övriga Europa. Investeringar i en ny färja är inom räckhåll samtidigt som arbetet med fortsatt utveckling av Umeå hamn fortlöper.

Under ett studiebesök från Österbottens förbund mellan 24 – 25 maj diskuteras det fördjupade samarbetet regionerna emellan i Umeå.

– Vi ser stora möjligheter till ytterligare förstärkt samarbete över Kvarken genom både den kommande nya och innovativa färjelösningen och de utvecklingsplaner som finns för Umeå hamn, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

En långsiktig plan för investeringar i Umeå hamn med visionen att utveckla kapaciteten och förbindelsen Öst-Väst påbörjades under 2017. Region Västerbotten har deltagit aktivt i arbetet med den nya färjelösningen.Totalt har 150 miljoner kronor ur länstransportplanen prioriterats för att utveckla hamnens infrastruktur. Både direkt rörande den nya färjelösningen men också kommunikationerna till färjan, framförallt med järnväg.

Idag finns förslag på förlängning av två europeiska transportkorridorer; Skandinavien – Medelhavet och Nordsjön – Östersjön. Kvarkenlänken blir en effektiv koppling mellan dessa två transportkorridorer.

Den nya färjan som är inom räckhåll att beställas kommer att innebära högre kvalitet, mindre energiförbrukning och god driftekonomi. Idag är det drygt 200.000 passagerare årligen. Ett diskuterat etappmål för den nya färjan på 300.000 resenärer per år ligger inom räckhåll.

– Färjan transporterar även gods, vilket idag går bra. Den nya färjan ökar möjligheterna för större volymer. Sammantaget säkerställer detta den öst-västliga förbindelsen och ger ökade möjligheter för samverkan på ett flertal områden, säger Erik Bergkvist (S)

Under besöket kommer man också att diskutera hur samarbetet mellan Öster- och Västerbotten ytterligare kan fördjupas. Arbetet är fördelat på fyra arbetsgrupper med fokus Universitet, Näringsliv, Mötesplatser och EU-samarbete.

 


Läs mer