Nytt kyllager för Norrmejerier

Nytt kyllager för Norrmejerier

Norrmejerier bygger nytt kyllager. Foto: Norrmejerier.

Inom kort startar markarbeten vid Umeå mejeri avseende bygge av ett nytt lager på 5500 kvm, för mejeriprodukter och andra kylda livsmedel. Den nya kyllagret beräknas vara klart, sommaren 2019.

Norrmejerier har gett Selbergs Entreprenad i Umeå AB uppdrag att i totalentreprenad genomföra bygget.

– Ett större kyllager är mycket viktigt för Norrmejeriers fortsatta utveckling. Det känns extra roligt att en Norrlandsaktör bygger åt oss. Vi har mycket bra erfarenheter från tidigare samarbeten med Selbergs Entreprenad och ser fram emot att få samarbeta igen, säger Anders Fredriksson, vd, Norrmejerier.

Norrmejeriers kyllager är ett första steg i en mer omfattande ombyggnation av Umeå mejeri med en moderniserad förpackningshall och förpackningsmaskiner för det färska mejerisortimentet. Delar av befintlig utrustning för det färska sortimentet har rullat i uppemot 40 år och lokalerna är från 1979.

– Valet i mejerihyllan har betydelse för Norrlands framtid och investeringar vi gör i våra mejerier ger oss ännu bättre möjlighet att erbjuda norrlänningarna ett attraktivt sortiment av mejeriprodukter i moderna förpackningar, säger Anders Fredriksson.

Lager av kylda mejeriprodukter, plockning av varor och rangering av gods för samdistribution har över en längre tid vuxit i volym. Hela 60 procent av gods i Norrmejeriers bilar utgörs av livsmedel från andra leverantörer. Ett större lager ger också nya möjligheter för en optimal lagerhantering och utveckling av arbetsmiljö.

Samdistribution är sedan många år en viktig del i Norrmejeriers uppdrag att göra gott för Norrland och därmed nå ut med Norrmejeriers produkter och andra färska livsmedel runt om i ett glest befolkat Norrland. Norrmejeriers eget transportbolag Lincargo utvecklar transporter med optimerade körsträckor och bästa möjliga fyllnadsgrad i bilarna.

– I det nya lagret kan vi optimera vår lagerhantering och vidareutveckla samdistribution för miljömässigt och ekonomiskt hållbara transporter i Norrland. Vi kan också använda energismarta lösningar och skapa en arbetsmiljö som är bättre för våra anställda, säger Anders Fredriksson.

– För oss är det ett väldigt intressant projekt där vi tillsammans med Norrmejerier kan medverka till att stärka Norrlands konkurrenskraft, säger Benny Selberg, vd, Selbergs Entreprenad.

 


Läs mer