Färjelinje mellan Halland och Danmark återuppstår

Färjelinje mellan Halland och Danmark återuppstår

Stena flyttar till Halmstad och startar färjelinje till Danmark. Foto: Stena Line.

Stena Line kommer att flytta sin verksamhet från Varberg till Halmstad. Därmed återskapas den klassiska färjelinjen Halmstad–Grenaa som trafikerades av då Stena Line-ägda Lion Ferry under ett tiotal år på 1980- och 1990-talet. Linjen beräknas vara igång under senare delen av 2019.

Bakgrunden till flytten är att Varbergs Kommun planerar att stadsutveckla stadsdelen Västerport där Stena Line angör idag. Stena Lines framtidstro för linjen mellan Halmstad och Grenaa är positiv.

– Vi får helt nya upptagningsområden och vi blir en del av den så kallade södra korridoren. Det finns stora befintliga godsflöden mellan Sverige och Danmark som idag går på landsväg och som har fördelar av att ta sjövägen istället. Vi tror på en stark tillväxt för vår fraktverksamhet på linjen de närmsta åren och kommer att utveckla den efter våra kunders krav och marknadens utveckling. Vi ser också goda möjligheter att utveckla den svensk-danska turismen, kommenterar Tony Michaelsen, linjechef för Region Danmark, i ett pressmeddelande.

Vi tror på en stark tillväxt för vår fraktverksamhet på linjen de närmsta åren och kommer att utveckla den efter våra kunders krav och marknadens utveckling.

Även på Hallandshamnar är man glada över att ett avtal med Stena Line nu är på plats.

– Vi är mycket nöjda med att förhandlingarna nu har gått i lås och att vi har kunnat teckna ett långsiktigt avtal med Stena Line som fortsatt utvecklar Hallandshamnar på ett bra sätt. Affären är en viktig pusselbit för logistiken regionen och säkerställer dessutom förutsättningarna för lång tid framöver. Just nu pågår projekteringen och byggandet beräknas påbörjas i slutet av året. Vi räknar med att den nya färjeterminalen skall kunna stå klar för trafik under slutet av 2019, kommenterar Björn Alvengrip, vd HallandsHamnar.

Affären är en viktig pusselbit för logistiken regionen och säkerställer dessutom förutsättningarna för lång tid framöver.

– Det är roligt att vi fortsatt kan knyta ihop Halland med Danmark och färjelinjen är en viktig del för vår region. Det handlar i första hand om att tillgodose industrins transportbehov, men det är också viktigt att kunna utveckla person- och turistströmmar som har stor utvecklingspotential framåt, kommenterar Hallandshamnar Halmstads ordförande Mikaela Waltersson.


Läs mer