Får stöd för flytande biogasstationer

februari 24, 2018 Infrastruktur , Logistik , Miljö/CSR , Transport
Får stöd för flytande biogasstationer

Gasum får investeringsstöd för att bygga upp ett nät av LBG-stationer. Foto: Gasum.

Energibolaget Gasum har fått 92,6 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverket för att 16 tankstationer för flytande gas till tunga fordon. 

Genom att ersätta diesel med flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG) inom segmentet för tunga fordon, går det att minska utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxid (NOx), partiklar och buller. Under de kommande åren ämnar Gasum att etablera ett stationsnät för flytande gas i Sverige, Norge och Finland. Stationerna kommer att placeras på strategiskt viktiga platser längs de stora trafikstråken för att på så vis knyta samman den nordiska marknaden.

Investeringsstödet som Gasum beviljats möjliggör att företaget kan gå in i en mer detaljerad fas för att slutföra detaljplanen för de enskilda etableringarna. De regioner som Gasum beviljats stöd för är Västerbottens-, Norrbottens-, Värmlands-, Västernorrlands-, Gävleborgs-, Örebro-, Västmanlands-, Uppsala-, Västra Götalands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- och Skåne län.

– Investeringsstödet, inom ramen för Klimatklivet, skapar den trygghet som krävs för att Gasum skall genomföra en omfattande investeringsplan i en marknad som ännu är i sin linda. Därmed kommer omställningstakten till fossilfria transporter öka. Detta investeringsstöd kommer att stödja oss i vidareutvecklingen av den nordiska gas- och transportmarknaden, kommenterar Jukka Metsälä,  vice vd, Gasum Oy.