E4 mellan Gävle och Söderhamn kan bli fyrfilig

februari 16, 2018 Infrastruktur , Transport

För många trafikstopp på E4 mellan Söderhamn och Gävle gör att Trafikverket nu utreder en utbyggnad från tre till fyra körfält, det rapporterar SVT.

En ökad trafikmängd med fler olyckor och trängsel gör att Trafikverket nu överväger att bredda E4an mellan Söderhamn och Gävle.

– Vi märker ju att det blir fler och fler tillfällen under året när det blir så mycket trafik att det blir rejäla trafikstörningar, därför måste vi fundera på vad vi kan göra på kort och lång sikt, säger Hans-Olov Åström, samhällsplaneringschef vid Trafikverket region mitt, till SVT.

1997 var antalet fordon på vägsträckan cirka 8 000 per dygn, nu är det fler än 13 000, vilket närmar sig gränsen för en så kallad 2+1-väg.

– Vi börjar nå gränsen för vad vägen klarar av. Det blir så pass tätt mellan bilarna att man får lov att bromsa ned och när man då får möjlighet att köra om så hinner inte alla bilar som har hamnat i kö förbi och det är vad som sätter gränsen för den här vägtypen, säger Hans-Olov Åström till SVT.

På kort sikt utreder Trafikverket om omkörningssträckorna eventuellt kan förändras och om digitala skyltar kan sättas upp för att enklare kunna stänga av körfält. På längre sikt kan en 2+2-motorväg bli aktuell för att klara av den ökade trafikmängden.


Läs mer