Cheferna avgörande för IoT-framgångar

Två av fem nordiska företag använder Internet of Things och allra längst har man kommit inom transport, infrastruktur och produktion. Men för att lyckas är ledningens stöd och engagemang helt avgörande. Det visar en ny nordisk IoT-rapport från IDC som tagits fram på uppdrag av SAP.

För knappt 20 år sedan användes termen ”Internet of Things” för första gången av teknikpionjären Kevin Ashton för att beskriva kopplingen mellan internet och fysiska objekt. Sedan dess har intresset ökat snabbt och i dag använder 40 procent av nordiska företag teknik för sakernas internet. Det framkommer i IDC:s nya undersökning av cirka 200 stora och mellanstora företag i Norden.

Rapporten visar att det framförallt är verksamheter inom transport, infrastruktur och produktion som fått upp ögonen för att samla in data från fysiska produkter med hjälp av sensorer. Inom dessa sektorer använder 45 procent sakernas internet, till exempel för att övervaka när en reservdel till ett tåg är sliten och bör bytas ut eller för att övervaka ett paket som är på väg från Trinidad till Hudiksvall.

Andra branscher använder ännu inte IoT fullt ut – inom hälsovård bara 32 procent av organisationerna och inom utbildning 29 procent. Och trots diskussioner om hur finanssektorn omfamnar ny teknik har bara vart tredje finansföretag förberett sig för eller börjat använda IoT-lösningar.

Mer än hälften av de företag där IoT-initiativen redan från start stöttats av ledningen uppger att deras arbete varit mycket framgångsrikt. Det gäller för mer än 60 procent av de företag som har en CDO (Chief Digital Officer) som driver utvecklingsarbetet.

– När IoT ska vara en del av verksamheten är det nödvändigt att göra större organisatoriska förändringar. IoT ska vara en del av företagets samlade digitala transformation och det kräver bland annat att medarbetarna kan höja sin kompetens. Därför är högsta ledningens stöd, uppbackning och engagemang avgörande för att projektet ska lyckas, kommenterar Jesper Schleimann, Chief Technology Officer på SAP Norden.


Läs mer