Ännu en kombiterminal till Logent

september 23, 2013 ARBETSMARKNAD , INFRASTRUKTUR , LOGISTIK , TRANSPORT

Från och med 1 november 2013 ska kombiterminalen Arken i Göteborgs hamn drivas av den snabbexpanderande terminaloperatören Logent. Nästa steg är en terminal i södra Sverige och expansion i Norge.

Logent, som på kort tid expanderat och byggt upp ett omfattande intermodalt  terminalnätverk innefattande hamn- och kombiterminaler i Sverige, tar nu över ytterligare en del av Göteborgs hamns terminalverksamhet i form av kombiterminalen på Älvsborgsbangården – Arken. Terminalen ägs av Göteborgs Hamn AB och drevs tidigare av RTG. 

– Det handlar om lastning och lossning av tåg. Göteborg hörde av sig om att man kunde lämna anbud på verksamheten och vi tyckte att den låg på ett bra logistiskt avstån från vår befintlega verksamhet i hamnen, berättar Anders Madsen, vd för Logent Ports & Terminals AB.

Logent driver sedan 2011 bilterminalen i Göteborgs hamn, och nu hoppas man på effektivisering av verksamheten och synnergier.

– Den nya kombiterminalen kompletterar vårt befintliga tjänsteutbud och nätverk av hamn- och kombiterminaler i landet.

Alla som idag jobbar på terminalen kommer att erbjudas att fortsätta arbeta hos Logent.

– Vi kommer att utveckla verksamheten och erbjuda våra kunder tilläggstjänster både i form av hämtning och utkörning via alla terminaler i vårt nätverk, som möjlighet till stuff och stripp av ankommande och avgående laster. Arken tillkommer nu vårt nätverk av terminaler där vi är gränssnittet mellan båt, tåg och lastbil, vilket ger såväl infrastrukturägare som godsägare ett värde, säger Anders Madsen.

Snart ny terminal i sydsverige

Logent driver idag terminaler i Göteborg, Stockholm, Årsta, Sundsvall, Umeå samt Hallsberg, och nu även kombiterminalen Arken. Men det dröjer troligtvis inte länge förrän ytterligare en terminal kan läggas till arsenalen. 

– Vi har letat länge efter en kombiterminal i södra Sverige, jag hoppas att vi ska kunna skriva kontrakt i denna vecka, berättar Anders Madsen.

Han kan ännu inte berätta vilken terminal det handlar om.

Vill ha terminal i Norge

Logent hoppas också på att kunna utöka sitt nätverk av kombiterminaler i Norge.

– Vi är intresserade av att hitta en hamnterminal i Norge, Narvik är intressant men även Oslo. Utmaningen är att vara bättre än dagens operatör Cargonet. Vi ser bland annat en möjlighet att flytta över de stora flödena av fisk i Narvik från lastbil till järnväg.

Logent tittar också på att utöka norrut.

– Vi tror att det skulle vara intressant med en terminal ännu längre norrut än den terminal vi har i Umeå, inte minst en hamnterminal. Vi letar fortfarande.

Av Hilda Hultén


Läs mer