Nytt globalt logistikindex lanseras från Sverige

september 19, 2013 Forskning , IT/Teknik , Logistik

I Världsbankens mätningar ligger Sverige bland de tre bästa länderna i världen när det gäller logistikeffektivitet. Ett app gör det nu möjligt för alla företag att se hur man ligger till.

Ständiga förbättringar är i fokus i de flesta företag. Men hittills har det varit svårt att följa upp sin logistikeffektivitet och jämföra den med andra. Utvecklingen av appar och ett nytt svenskt initiativ gör det nu betydligt enklare.

– Det internationella samarbetsprojektet BenC – Global Benchmarking Benefits Concept, skapar ett unikt och globalt jämförbart effektivitetsindex för logistiken för företag i de flesta branscher, säger Håkan Fischer, internationell projektledare i Merit Globe, som tagit initiativet.
Indexen kallas Supply Chain Efficiency Index SEI-1 och SEI-2 och består av sammanslagna och vägda logistiska nyckeltal för bl a lageromsättningshastighet, leveransprecision, kostnads/leverantörskontroll och transportkostnader.

Både genomsnitt och toppvärden

Värdena publiceras kvartalsvis, med början nu i oktober och innehåller en global nyckeltalsredovisning med drygt 20 olika logistiska nyckeltal, effektivitetsjämförelser mellan länder och branscher och logistiktrender per bransch och land.

Logistikindexet är ett svenskt initiativ, men har en global ansats.

– Den globala ansatsen, samhällsnyttan och den moderna och lättanvända tekniken är det som gör BenC unikt.

Slogan är ”The worlds KPIs at your fingertips” för indexet blir det första globala.

Redan från starten finns partners i Norge och i Nederländerna, men man siktar på en partner per land i slutet av 2014.

Samarbete med forskare

Arbetet startade i slutet av 2012 och är ett samarbete mellan Merit Consulting AB, MYSIGMA AB, Logistikföreningen PLAN och tidningen Intelligent Logistik.

Under våren har man, tillsammans med forskare vid Linnéuniversitetet och Linköpings Tekniska Högskola tagit fram lämpliga logistiska nyckeltal/ KPI (Key Performance Indicators) och definitioner.
Helt anonymt, interaktivt och i realtid kan man jämföra sin effektivitet med andra företag i sin egen och andra branscher. Man får se både branschgenomsnitt och toppvärden.

Man kan även få landsrapporter, branschrapporter och trendrapporter.

För insamling av nyckeltalen finns två appar med motsvarande hemsida, där användare/företag/organisationer lägger in sina nyckeltalsvärden månadsvis i en global databas.

”Benchmarking Across Borders”

– Man kan välja mellan två och sju extra branscher ur en branschlista. Denna möjlighet kallar vi ”Benchmarking Across Borders”, säger Håkan Fischer.

Realtidsrapporten i app och BI kan visa egen historik och trendutveckling upp till tre år tillbaka i tiden, förutsatt att man har lagt in värden för perioderna.

– I BenC Partner Rapporter kan olika branscher därmed jämföras med varandra, liksom olika länders logistiska effektivitet.

“Mer direkt nytta”

Jan Sjöstrand, MySigma, under tio år ansvarig för logistikmätningen i den globala Davies Databas:

– Det här nya indexet är betydligt mer operativt och kan ge mer direkt nytta i den dagliga operativa verksamheten.

– Dessutom kan detta om man så vill, bli ett forum att visa upp sig på och att få kontakt med andra företag att jämföra sig med.

– Man kan inte bara se vad man gör för fel utan hur man kan förbättra sig, säger Jan Sjöstrand.

Så kommer man med

Apparna finns att tillgå via partnernas hemsidor och på bl a LinkedIn from vecka 38.

Basic-versionen är kostnadsfri och man kan vara helt anonym. Ju mer man lägger in, desto mer får man tillbaka.

– De som främst borde intressera sig för denna nya möjlighet är inte bara logistikchefer, inköpschefer, lager- och distributionschefer. Även för vd-ar,
enhetschefer, regionchefer m.fl. borde det vara högintressant att se hur man ligger till jämfört med andra, menar Håkan Fischer.

Av Gösta Hultén


Läs mer