“Alla trafikslag viktiga” – industrins inspel till godsstrategin

“Alla trafikslag viktiga” – industrins inspel till godsstrategin

Idag presenterade Industrirådet sitt inspel till den nationella godsstrategin. Foto: Klara Eriksson

Under våren kommer regeringen, för första gången, presentera ett förslag på nationell godsstrategi. Initiativet välkomnas av industrin, som i form av Industrirådet idag presenterade vad de tycker borde lyftas fram i strategin.

Enigheten var stor när Industrirådet på torsdagen presenterade sitt inspel till den nationella godsstrategin:

– Det handlar framförallt om två saker: att stärka svensk konkurrenskraft samtidigt som vi ställer om till att bli världens första fossiloberoende land, sade Aleksandar Zuza, IF Metall, en av utredarna. 

Även inbjudna representanter för de olika trafikslagen höll i det stora hela med om de punkter som industrin lyfte fram som viktiga när man nu gör stora satsningar i infrastrukturen.

Det huvudsakliga önskemålet från industrirepresentanterna är att se en politik som fokuserar på godstransporternas nytta och medverka till handel och utveckling i hela landet.

Att myndigheterna arbetar för alla trafikslag och inte sätter dem i motsats till varandra, är oerhört viktigt, framhöll flera av talarna, samtidigt som ny infrastruktur framöver måste planeras utifrån ett godsperspektiv och bättre ta tillvara innovation och ny teknik.

Godsvolymerna kommer bara att växa i framtiden, och det är också önskvärt, om vi ser till att vi vill ha tillväxt i ekonomin, framhöll inbjudne Björn Westerberg från Tågoperatörerna. Men det är också den stora utmaningen.

– Så mycket som vi gör av med idag i form av fossila bränslen behöver vi minska till 2030 – det är en väldigt stor utmaning och kräver en stor samverkan oss emellan om det ska gå.

Industrirådet gemensamma vision för godsstrategin är: ”Ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet.” och i inspelet  lyfter man flera förslag.

Bland annat önskar industrirådet se att regeringen tillsätter ett logistikråd som finns kvar oavsett vilka som har regeringsmakten.  Logistikrådet bör bestå av representanter för hela logistikkedjan med varuägare (transportköpare), fackförbund, transportföretag, tjänsteföretag och logistikforskare och kan vara Infrastrukturministerns diskussionsforum i väsentliga frågor inom transportpolitiken.

Industrirådet består av följande organisationer:

Grafiska Företagens Förbund, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, IF Metall, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Livsmedelsarbetareförbundet, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, SLA Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, Svemin, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, TEKO Sveriges Textil- & Modeföretag, TMF Trä- och Möbelföretagen, Unionen.