Jernhusen ger ut gröna obligationer

april 12, 2018 Ekonomi , Infrastruktur , Miljö/CSR
Jernhusen ger ut gröna obligationer

Jernhusens gröna obligationer ska finansiera ett ökat resande med tåg. Nya centralstationen, Stockholm.
Bild: Jernhusen

På tisdagen genomförde Jernhusen sin första gröna obligationsemission om totalt 1,5 miljarder kronor. Emissionen ska finansiera hållbara fastigheter och fastighetsutveckling till stöd för ökat resande och transporter med tåg.

– Vi är mycket nöjda och glada att kunna finansiera såväl energieffektivisering som utveckling av nya hållbara fastigheter med denna lyckade transaktion, kommenterar Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och har en löptid på fem år. Den fördelades på drygt 20, både svenska och utländska, investerare.

Jernhusen lanserade under mars månad ett ramverk för gröna obligationer vilket möjliggjort denna emission. Ramverket beskriver bland annat vad likviden från de gröna obligationerna får användas till och har granskats av det oberoende analysinstitutet Sustainalytics med mycket starkt resultat. Medel från denna emission kommer att användas för att finansiera en blandning av hållbara projekt och fastigheter inom Jernhusen för att stödja och utveckla det kollektiva resandet och godsfrakt på järnväg.