74 tons lastbilar blir tillåtna 2018

74 tons lastbilar blir tillåtna 2018

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade godspropositionen vid en pressträff hos åkeriet Road Cargo i Årsta. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade godspropositionen vid en pressträff hos åkeriet Road Cargo i Årsta. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansli.

Regeringen förslår att delar av vägnätet ska öppnas för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt.

74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per ton/km minska. Tyngre lastbilar på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt är en del i regeringens politik för mer klimatsmarta transporter. Regeringens mål är att en ökad andel godstransporter ska gå med järnväg och sjöfart. 74 tons lastbilar är ett viktigt komplement för exempelvis timmertransporter för skogsindustrin och tunga fjärrtransporter där transport med tåg och sjöfart inte är möjligt heter det i ett pressmeddelande.

– 74 tons lastbilar innebär fördelar både för jobb och klimat. Jobben gynnas genom att industrins godstransporter effektiviseras samtidigt som konkurrenskraften för svenska åkerier stärks. Tyngre lastbilar är en del i regeringens arbete för att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsländer, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Propositionen innebär att en lag om ny bärighetsklass för väg, BK 4, träder i kraft den 1 juli 2017. Trafiken med 74 tons lastbilar väntas kunna starta i början av 2018. Trafikverket avgör vilka vägar som är lämpliga.

För att en ökad andel gods ska gå med järnväg och sjöfart ökas anslaget till järnvägsunderhåll och en förmånligare beskattning av svenska fartyg, så kallad tonnageskatt, har införts.

Schysta villkor i åkeribranschen är en prioriterad fråga för regeringen heter det. Regeringen har infört en sanktionsavgift vid överträdelse av EU:s cabotageregler och infört s k klampning. Polisen har även fått ökade anslag för att kontrollera lastbilstrafiken. Transportstyrelsen presenterar i maj ett uppdrag med bl a en översyn av beställaransvaret. Under 2017 väntas det s k vägpaketet om nya regler för lastbilstrafiken förhandlas i EU. Regeringen har redan börjat en dialog med andra länder i EU om väginitiativet.


Läs mer