Winsth: “Vi är sysselsatta men vi går inte till jobbet”

Winsth: “Vi är sysselsatta men vi går inte till jobbet”

Vi läser om ett fortsatt svagt Euroområde och lågkonjunktur i Sverige. Ändå har börsen stigit rejält hittills i år. “Måste inte börs och konjunktur gå samma väg?” frågade Nordeas chefekonom Annika Winsth vid ett frukostseminarium om konjunkturen den 17 maj.

Annika Winsth, Foto Nordea

– Utvecklingen är flödesstyrd och det är centralbankerna som styr och påverkar börserna, anser hon.

– När Dragi förra sommaren deklarerade att det är meningslöst att spekulera mot euron och att den gemensamma valutan är här för att stanna så vände kurvan uppåt och riskviljan på börsen med den.

Men allt är förstås inte frid och fröjd.

– Frågan är hur länge det finns stimulanspengar. I höst kommer man att tvingas plocka tillbaka stimulanspengar i många länder, menar Annika Winsth.

Men inte i Sverige. Här styrs politiken främst av hoppet om att vinna valet 2014.

– Räkna med 20 miljarder ytterligare i höstbudgeten.

Fler sysselsatta – och arbetslösa

I Sverige ser hon fortsatt stagnation i närtid och hon räknar med att även Q2 blir ganska svagt.

– Jag tror BNP går ner någon tiondel mer än Riksbanken räknat med.

Största bekymret är arbetsmarknaden.

Att sysselsättningsstatistiken visar ökad sysselsättning samtidigt som arbetslösheten stiger har enligt henne flera förklaringar.

– Den långa julhelgen och den stora influensan i början av året förklarar inte allt. Men äldre börjar alltmer att fortsätta jobba fast på deltid och finns därmed kvar i arbetskraftsstatistiken.

– Vi är sysselsatta men vi går inte till jobbet.

Hon tror på en arbetslöshet över 8 procent även 2014.

Stort bostadsbehov

Hon betonar också behovet att öka byggandet.

– Vi har EUs snabbaste urbanisering, men bygger nästan minst.

– Det kommer 65 flyttlass till Stockholm varje dag. 45 av dem kommer från andra länder.

– Vi håller på att få ett obehagligt segregerat Stockholm.

Det krävs ett nytt regelverk för att öka ett billigare byggande, menar hon

Vill ha balansmål

Annika Winsth har länge pläderat för att införa ett balansmål istället för dagens överskottsmål och hon tycker att det är bra att överskottsmålet nu ifrågasätts alltmer.

Ett arbetslöshetsmål för ekonomin blir däremot alldeles för lätta att manipulera, tror hon.

Annika Winsth talar också om en regionalt tudelad ekonomi i Sverige,
– Stockholm och Mälardalen har nästan inte märkt av lågkonjunkturen. Västra Götaland och Småland är däremot mer beroende av världskonjunkturen och har drabbats mer.


Läs mer