Transportköpare vill ha hållbara transporter

augusti 21, 2014 Arbetsmarknad , Forskning , Miljö/CSR , Transport

Sveriges Åkeriföretag har nyligen genomfört en undersökning bland ett stort antal transportköpare och transportsäljare. 1600 personer besvarade undersökningen och en majoritet av transportköparna är positiva till Fair Transport.

Sveriges Åkeriföretag vill med begreppet Fair Transport göra det lättare för transportköparna att se skillnaden på en bra transport och en dålig transport.
Av respondenterna, både köpare och åkare, anger över 82 procent att Fair Transport är ett bra initiativ. Undersökningen visar också att man är eniga att det finns problem i branschen.

Köpare lyfter fram miljöfrågan och sunda villkor som viktiga komponenter i en bra transport. I undersökningen svarar 67,8 procent att det är viktigt att de använder sunda transporter. Och 50,4 procent av transportköparna säger att de är villiga att betala mer för transporter som är hållbara. En annan nyckelfaktor är leveranssäkerhet: I tid, på rätt plats och med rätt gods.

– Det är glädjande att hälften av alla köpare i undersökningen är villiga att betala mer för att en transport ska vara hållbar, säger Sveriges Åkeriföretags VD Rickard Gegö. Det innebär också en utmaning när det gäller upphandlingar för både köpare och säljare att värdesätta och prissätta sunda transporter. Förhoppningsvis ska många se att det lönar sig att köpa en s k Fair Transport.
Högt på kundernas prioriteringslista finns också trafiksäkerhet och goda sociala förhållanden för chaufförerna. Men 37 procent av åkarna har aldrig fått en fråga om chaufförernas villkor från sina kunder.


Läs mer