Södertörnskommuner går ihop om effektivare logistik

februari 21, 2013 Forskning , Logistik , Miljö/CSR , Transport

De åtta Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö ska samordna sina varutransporter genom ett nytt samarbete.

– Istället för att varje beställning ger en transport, läggs alla transporter samman via en logistikcentral och leveranserna sker en eller två gånger i veckan via slingor som följer en bestämd tidtabell, säger Pia Zätterström, projektledare för samordningen i Botkyrka kommun.

Samarbetet ger miljövinster och ökad trafiksäkerhet på skolor och förskolor. Enligt den förstudie som gjorts kommer utsläppen från transporter att minskas med över 50 procent.
– Jag är glad över att Botkyrka och hela Södertörn tar klimatfrågan på allvar. Med gemensamma varutransporter kan vi halvera koldioxidutsläppen i framtiden, säger Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Sparar pengar

Från Salems kommun, där kommunfullmäktige beslutar i frågan den 28 februari, hörs liknande toner:
– Samordnade varutransporter betyder att vi går från ord till praktisk handling för att skapa en mer hållbar livsmiljö, vilket är oerhört spännande, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande.

Utöver miljö- och arbetsmiljöförbättringarna finns det goda möjligheter till ekonomisk besparing. Exakt hur mycket avgörs i varje upphandling.
– Det är miljövinsten och trafiksäkerheten som är det viktigaste, men kan vi dessutom få loss ett par miljoner om året att lägga på lärare, eller personal i hemtjänst och äldreomsorg är det givetvis jättebra, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

Förebild i Skåne

Tidigare har några kommuner på Österlen i Skåne tagit ett liknande initiativ.
Energimyndigheten är med och finansierar projektet som gör Södertörnskommunerna till den största region i Sverige som tar ett samlat grepp över varutransporterna.
Fullt utbyggt i alla åtta kommunerna ska systemet vara i drift senast årsskiftet 2016/17.


Läs mer