Sjöfartsdagar i Göteborg

februari 22, 2012 Forskning , Transport

Den 22-23 februari hålls SJÖLOG 2012 på Lindholmen Science Park. På eventet, som anordnas av Chalmers studentkårs Sjösektion, möts ett 60-tal företag och 800 studenter för två dagar sjöfart, transport och logistik.

Under seminariedagen den 22 februari hålls flera intressanta föredrag. Bland annat kommer sjörättsjuristen Christoffer Gramming berätta om svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar och författaren Teo Härén föreläser om globalisering och hur världen snabbt håller på att förändras. Representanter från Sveriges Redareförening beskriver hur svensk sjöfart utvecklats de senast decennierna och IMOs förre ordförande Johan Franson behandlar svensk sjöfart i ett internationellt perspektiv och hur Sveriges ställning påverkas av en minskad handelsflotta?
Seminariedagen avslutas med en paneldebatt kring huvudfrågan Vad innebär svensk sjöfart i framtiden?.
Under mässdagen den 23 februari deltar ca 60 företag och 800 studenter. På programmet står företags- och examenspresentationer och dagen avslutas med SJÖLOGS bankett.

Mer info på www.sjolog.se