Så söker du EU-pengar till infrastrukturprojekt

I höst startar EU-kommissionen utlysningar till infrastrukturprojekt om sammanlagt 12 000 miljoner euro, en stor del av budgeten för TEN-T  för 2014–2020. Den 19 maj ordnar Näringsdepartementet en informationsträff om hur bidragen söks.  

Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) som upprättas av svensk aktör, eller där svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av utländsk aktör.

Man ska också koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. CEF utgör också en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF, ersätter tidigare regelverk om TEN-T finansiering.

Den första utlysningen i nuvarande programperiod kommer att öppnas under hösten 2014. Den omfattar 12 000 miljoner euro, en stor del av budgeten för TEN-T programmet för perioden 2014–2020. 

Utlysningen omfattar samtliga trafikslag och utöver fysiska projekt, även bland annat ITS, SESAR, nya teknologier samt sjömotorvägar.

Näringsdepartementet bjuder in till ett möte där ni kommer att få mer information om vilka typer av projekt som det går att söka bidrag för, hur processen ser ut och hur ni bör gå till väga för att söka bidrag.
Inbjudan riktar sig till er som arbetar med transport- och infrastrukturfrågor, .ex. infrastrukturägare, akademi och konsulter.

Mötet hålls på Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70 i Stockholm kl 09.30-11.30. Anmälan senast den 10 maj. 

Länk till mer info och anmälan