LNG för både fartyg och lastbilar kan minska klimatutsläpp

juni 3, 2013 Forskning , Logistik , Miljö/CSR , Transport
LNG för både fartyg och lastbilar kan minska klimatutsläpp

Samarbetsorganisationen Kneg sparade in 286 000 ton koldioxid 2012. Det har främst nåtts genom en ökad användning av alternativa bränslen. Andelar biobränslen ökade 30 procent.

– En möjlilghet vore en LNG-terminal för både lastbil och sjöfart i Göteborgs hamn, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Foto Hilda Hultén

Resultatet redovisade i rapporten Kneg, Klimatneutrala godstransporter på väg, som överlämnas till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på Logistik & Transportmässan i Göteborg förra veckan.

Knegs 15 medlemsföretag och organisationer fortsätter att driva på utvecklingen mot större besparingar av koldioxid från svenska godstransporter på väg. Bl a genom effektivare fordon, effektivare transporter och förnybara bränslen.

– Stolt, men inte nöjd, säger Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar och ordförande i Kneg. De klimatpåverkande utsläppen måste minska radikalt och transportsektorn måste bidra.

Det finns en väsentlig potential för fortsatta koldioxidbesparingar, men den bromsas ofta av regleringar, avsaknad av nya affärsmodeller och brist på miljökrav från transportköpare.

– Kneg har identifierat ett antal konkreta åtgärder som visar att det är möjligt att nå vårt mål, en halvering av klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år 2020, saLars Mårtensson. Bland annat genom samdistribution, längre och tyngre fordon, förnyelsebara bränslen, effektivare motorer.

Några framgångsrika samarbeten

• Nya dieselbränslen: Evolution Diesel och Diesel Bio+ minskar båda koldioxidutsläpp med över 20 procent.
• Bime trucks: flytande metan och metandieselteknik i lastbilar med potential att minska koldioxidutsläpp med 70 procent i jämförelse med traditionell diselmotor.
• Clean trucks: etablering av mackar för förnybart lastbilsbränsle och test av nya miljölastbilar. Projektet har under 2012 minskat utsläpp av koldioxid med 980 ton.
• Hela lasten – halva utsläppet: med smart logistik, ny fordonsteknik och nya bränsle har projektet minskat utsläpp av koldioxid från tunga transporter i centrala Göteborg med över 35 procent per transport.

– En möjlighet att gå vidare vore t ex att etablera en terminal för LNG d v s flytande gas från metan och andra källor i Göteborgs hamn och som kunde samutnyttjas av lastbilar och sjöfart.

Det säger infrastrukturminister Chatarina Elmsäter-Svärd till Intelligent Logistik

Hon ser Kneg som ett av flera intressanta initiativ som tagits för att vända utvecklingen när det gäller koldioxidusläpp från tunga transporter.

Att samutnyttja LNG-resurser i hamnar är en intressant väg. Flera svenska hamnar vill hitta sådana möjligheter.

– Fler möjligheter att bunkra LNG för sjöfarten i hamnarna är också en bättre väg att möta följderna av svaveldirektivets införande 2015 än att ge bidrag till sjöfarten, menar hon.

Volvo har utvecklat motorer för flytande gas som kraftigt minskar klimatutsläppen.

 


Läs mer