Infrastrukturministern öppnade välbesökt Transportforum


Årets transportforum gick i glesbygdens och hållbarhetens tecken. Tomas Eneroth inledningstalade.

Tomas Svensson, generaldirektör VTI inledde Transportforum genom att berätta att detta äger rum för 35e gången – i år med 1600 deltagare och 33 sesssioner som 11 ämneskommiteer tagit fram.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister, inledningstalade därefter och han lyfte den svenska modellen som ett samarbete mellan näringsliv, forskning och politik och lyfte Tranportforum som ett sådant forum för kunskapsutbyte och nätverkande. 2018 sade Eneroth, blir året då Sverige ställer om för att kunna bli världens första fossifria land.

– Det har underinvesterats i Sverige under lång tid. Vi hade en lång tid då skattesäkningar premierades, nu vänder vi på detta och väljer att investera för att stärka svensk ekonomi och för att möta klimatutmaningar och för att sluta de regionala klyftorna sa Tomas Eneroth och menade att nuvarande regering satsar 100 miljarder mer på infrastruktur än den tidigare.

Tomas Eneroth följdes av Po Tidholm som talade om avsaknaden av landsbygsperspektiv som han lyft sedan 90-talet, men som inte ens han hade trott skulle få sådana politiska konsekvenser som det fått idag, med missnöjesröster hit och dit i Sverige och andra länder.

– Det har varit politiskt riskfritt i många år att bara fokusera på den urbana familjen i Nacka som åker till Sälen på sportlovet, men det är inte det längre, sa Po Tidholm, som tyckte att infrastrukturpolitiken gott kunde ha med sig mer av tanken att hela Sverige ska leva.

Inledningssessionen handlade mycket om glesbygdsproblematiken men övriga Transportforum mycket om hållbarhet: hur överföringen av godstrafik från väg till sjö och järnväg ska gå till, möjligheten till ökat användande av cykeln som transportmedel. Den nya teknik som gör självkörande fordon möjliga var ett annat tema.


Läs mer