"Importgodset försummat område"

januari 10, 2013 Forskning , Infrastruktur , Transport

I sessionen om intermodalitet på Transportforum väcktes frågan om hur samhället har helt olika syn på export- och importgodsets betydelse.

– Vi är ett starkt exportberoende land och basindustrins transportbehov
uppmärksammas betydligt mer än importgodets hantering, menade Joachim Glassell, ansvarig för logistik vid Svensk Handel.
– Mer tågtransporter är ett strakt krav från konsumenterna, sade han i sitt anförande på Transportforum.
Varför blir det då inte mer tåg?
– Tåg är för störningskänsliga. Tåg tar för lång tid. Om Stadium vill ta varor från Norrköping till Haparanda tar det 2 dar med lastbil, men 6 dar med tåg.
Hans uppmaning var: Glöm tonkilometer. Se på vad en utebliven försäljning betyder för handeln.
Men om kombitransporterna ska fördubblas fram till 2020 måste också handeln med långt mer än idag.
Staffan Johannesson från Ecoplan, som arbetar användarnära med Godstransportrådet i Småland, menade att ett problem som missgynnar tågtrafiken är att godståg inte har en tydlig samlad aktör som ställer krav på utförarna.
Att tåggodset hållit ställningarna och inte minskat i förhållande till lastbilsburet gods är främst de göteborgska hamnpendlarnas förtjänst, påpekade Helena Kyster-Hansen, som arbetar med Closer-projektet på Lindholmen Science Park.

Gösta Hultén


Läs mer