GP-debatt om trängselskattens trafikpåverkan

januari 11, 2013 Åsikt , Forskning , Logistik

I tisdags skrev Theo Papaioannou och Tom Heyman från partiet Vägvalet, att trängselskatten i Stockholm fått trafiken i länet att öka. Igår publicerades ett motinlägg, signerat tre transportsystemanalysforskare.

Vid årsskiftet införde Göteborg trängselskatter, liknande det system som infördes i Stockholm 2006-2007. Frågan har naturligtvis väckt debatt och statistik från Stockholm trafiksituation används som slagträ av bägge läger.

Under rubriken “Biltullarna i Stockholm ger ökad trafik” skriver göteborgspolitikerna Theo Papaioannou och Tom Heyman ett Debattinlägg på Göteborgspostens hemsida. De båda representanterna för lokalpartiet Vägvalet menar att bränsleleveranserna minskat signifikant till Stockholms stad fram till 2011, men att leveranserna samtidigt ökar radikalt till länets övriga kommuner. De drar slutsatsen att trängselskatten inte bara gjort att stockholmarna flyttat ut sitt bilkörande från staden, utan att de totalt sett kör mer än tidigare.

Debattörerna hänvisar till SCB-statistik om bränsleförsäljning i och utanför Stockholms stad, och att bilkörandet ökat i Stockholms läns kommuner, undantaget Stockholms stad, räknat i personbilskilometer.

Går till motattack

I onsdags publicerade de tre transportsystemanalysforskarna Jonas Eliasson, Maria Börjesson och Carl J Hamilton ett motinlägg där de menar att det två Vägvals-poltikerna drar felaktiga slutsatser och att analyserna haltar.

De menar att bränsleförsäljning per kommun och län är ingen bra indikator för hur många som kör hur långt innanför respektive utanför tullsnittet, och och nämner tre huvud skäl till detta:  Dels den komplicerade geografin,och befolkningens ökning i olika dela av länet.

De menar också att körsträckan per person minskar i hela Stockholm, om man i stället utgår från SCB:s uppgifter om körsträcka per invånare. Dessutom minskar den något snabbare än i Göteborg.

Forskarna hävdar att trängselskatt har ganska liten effekt på det totala bilresandet och att ett välfungerande trängskelskattesystem bara  kapar topparna i rusningstid, så att trafiken flyter bättre.

Hilda Hultén

Läs båda inläggen i sin helhet på Göteborgspostens hemsida:

Biltullarna i Stockholm ger ökad trafik

Haltande analys om biltullar


Läs mer