Hälso/sjukvårdsföretag väntar exportökning

mars 30, 2012 Forskning , Produktion

Fyra av tio svenska företag inom hälso- och sjukvårdssektorn räknar med en exportökning på över 50 procent under de närmaste tre åren, visar en färsk marknadsanalys från Exportrådet.

Svensk vård och omsorg har goda förutsättningar för export. Det visar Exportrådets och Swecares marknadsanalys som identifierar relevanta marknader för export inom hälso- och sjukvård och omsorg samt områdena medicinteknik, läkemedel och bioteknik. Analysen har gjorts på uppdrag av regeringen och lanseras på Exportrådet idag.
– Det är intressant och glädjande att framför allt småföretag är optimistiska om framtiden, då Sverige ständigt behöver nya företag som växer sig starka på utländska marknader, säger Anders Hallersjö, Business Area Manager Health Care and Life Science på Exportrådet.

Räknar med exportökning
Nära 40 procent av de företag som har medverkat i studien räknar med en exportökning på över 50 procent under de närmaste tre åren, varav småföretagen förväntar sig störst ökning. Knappt två tredjedelar av de medverkande företagen är också intresserade av att delta i exportfrämjande aktiviteter som exempelvis delegationsresor.
Svensk hälso- och sjukvård och omsorg står sig bra i den internationella konkurrensen, mycket tack vare den höga kvaliteten. Världen blir allt mer internationaliserad och fler företag ser nyttan av ett ökat internationellt utbyte. Många länder står även inför en förändrad demografi, med en åldrande befolkning. Dessutom ökar livsstilsrelaterade sjukdomar och globala hälsohot som smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens. Svenska företag har hög kompetens och erfarenhet inom dessa områden och analysen hjälper till att belysa vilka marknader som är mest relevanta att exportera till eller att etablera sig i.
– Studien visar att svenska företag bör prioritera USA, Tyskland, Storbritannien, Kanada, Australien och Japan bland mogna marknader och att Indien, Kina, Brasilien, Polen, Ungern, Vietnam, Tjeckien och Turkiet är relevanta att satsa på bland tillväxtmarknaderna, säger Maria Helling, VD Swecare.

Pris före innovationer
En utmaning för företagen, enligt analysen, är att det i Sverige finns många huvudmän i form av de olika landstingen. Detta försvårar införsäljningen på den svenska marknaden och leder i sin tur till att företagen inte får de referenser som behövs för att sälja på utländska marknader. Ytterligare en utmaning som företagen uppger är att pris prioriteras framför innovationer vid inköp inom vården.

Analysen är baserad på intervjuer och enkätunderlag med svenska företag i branschen och är matchad mot 55 marknader. Sammanlagt har 150 företag och organisationer deltagit i studien.

Länk till rapporten (pdf)