Green Cargo Logistics storsatsar i Syd

Green Cargos 3PL-segment Green Cargo Logistics, som nyligen köptes av PostNord, har rönt stora framgångar i Helsingborg med avtal med bl a Leaf och Brandos. Nu satsar företaget på att bygga ut anläggningarna i Tostarp och Ättekulla.

Green Cargo Logistics har beslutat att belägga även det nybyggda lagret vid Tostarp i Helsingborg och därigenom expandera med ytterligare 30 000 kvm. Bara för två veckor sedan togs de första spadtagen för den nya anläggningen i Ättekulla som även den innebär en utökning av kapaciteten med 30 000 kvm. Företaget kommer därmed att disponera en total yta på ca 90 000 kvm och en lagringskapacitet om ca 150 000 europapallar i Helsingborg.
– Anläggningen kommer att bli centrum för vår satsning inom e-handel. Vi har redan ett underlag som garanterar beläggningen och vi kommer att kunna erbjuda lösningar till ytterligare kunder som efterfrågar moderna koncept med hög kvalitet och effektivitet. De nya lokalerna kommer även att inhysa vårt regionkontor, säger Håkan Lindberg, regionchef Syd Green Cargo Logistics i ett pressmeddelande.
Läget vid Tostarp är perfekt med närheten till Europavägarna E4, E6 och E22, HH-linjen och Öresundsbron. Timingen är rätt med nya kunduppdrag på ingång.
– Med våra nya logistikcentra vid E4an och på Ättekulla kommer vi att möjliggöra en fortsatt stark expansion samtidigt som vi kommer att kunna konsolidera några av våra äldre enheter, säger Håkan Lindberg.
Green Cargo Logistics har under de senaste åren genomgått en kraftig expansion är Sveriges näst största företag inom tredjepartslogistik. Efter nybyggnationerna kommer bolaget ha en samlad lageryta på över 300 000 kvm i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn. Green Cargo Logistics omsatte 2011 cirka 1 miljard kronor och redovisade ett rörelseresultat om 61 miljoner.
– Jag är mycket stolt att nu kunna erbjuda den nordiska marknaden 300 000 kvm moderna logistikcentra. Det finns dock ingen anledning att vila på hanen utan vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Vi kommer även fortsättningsvis säkerställa att vi har en kontrollerad utveckling samt att vi har utrymme att vårda de befintliga uppdragen parallellt med vår tillväxt, kommenterar Green Cargo Logistics vd Atna Nasiopoulos.

PostNord ny ägare
Tidigare i veckan meddelade PostNord att de tecknat avtal med Green Cargo om att förvärva dotterbolaget Green Cargo Logistics med ingående fastighetsbestånd.
– Det är ett led i att Green Cargos ledning tagit beslut om att satsa på järnvägsverksamheten, de behöver pengar för att satsa och måste då sälja delar av den övriga verksamheten, berättar Anders Larsson, försäljningsdirektör på Green Cargo Logistics AB.

Men är det så smart att sälja logistikverksamheten, är inte den väldigt lönsam?
– Jo men Green Cargo har tagit ett strategiskt beslut att satsa på att växa inom järnväg, de har inte råd att satsa på bägge områdena. Jag tror att ägarbytet blir bra för oss, vi får en ägare med muskler som är villiga att utveckla verksamheten. Sen kompletterar Green Cargo Logistics och PostNord varandras verksamheter bra, det blir ett väldigt starkt koncept med både lagerhantering och distribution.
Green Cargo Logistics blir en del av PostNords affärsområde Logistik och affärsområdeschefen Henrik Höjsgaard blir styrelseordförande för det förvärvade bolaget. Bolaget kommer senare att namnändras, men Anders Larsson framhäver dock att Green Cargo Logistics kommer att fortsätta vara en oberoende 3PL-aktör.
– Vi samarbetar med alla distributörer och det kommer vi att fortsätta göra.
 

Av Hilda Hultén