”Götalandsbanan betalar sig”

februari 1, 2012 Forskning , Infrastruktur , Transport

Det samhällsekonomiska värdet av Götalandsbanan skulle gott och väl betala investeringskostnaden, visar en utredning som presenteras den 2 februari.

Götalandsbanan skulle ge så stora vinster för sysselsättning och tillväxt i stråket Norrköping-Linköping-Jönköping-Borås att investeringskostnaderna för projektet skulle täckas med god marginal. Det visar en undersökning som TTP-projektet gjort med hjälp av den samhällsekonomiska simuleringsmodellen DYNLOK.

– De beräkningar som gjorts i TTP-projektet när det gäller förväntad sysselsättningstillväxt har ett samhällsekonomiskt värde som med god marginal täcker en investering i Götalandsbanan, kommenterar Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam.

TTP-projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, JIBS, Tillväxtverket, Regionförbundet i Jönköpings Län, Sjuhärads Kommunalförbund samt Regionförbundet Östsam. Den 2 februari presenteras resultatet av undersökningen vid seminariet ”Framtidens Götaland – en bandregion för tillväxt och utveckling”.

Götalandsbanan är en ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg, via Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås. Syftet är att knyta samman de befolkningstäta regionerna på sträckan med snabb, mer frekvent tågtrafik för att öka tillväxten och sysselsättningen i stråket.

Det finns inga medel avsatta för några höghastighetsbanor, varken Götalandsbanan eller Europakorridoren, i regeringens plan för transportsystemet 2010-2021. Götalandsbanan skulle tidigast kunna vara klar 2025-2030.