Göteborg skaffar fler torrhamnar

februari 1, 2012 Logistik , Logistiklägen , Miljö/CSR , Transport
Göteborg skaffar fler torrhamnar

”Vi planerar nya railports i bl a Eskilstuna och Karlstad” avslöjar Stig-Göran Thorén.

Efter ett lyckat pilotförsök i Vaggeryd sjösätter Göteborgs hamn nu torrhamnar eller railports, där tullhantering sköts innan godset kommer till Göteborg, på fler orter. Näst i tur står Eskilstuna och Karlstad.

Göteborgs Hamns RailPort-koncept går ut på att knyta tågpendelorter i landet närmare hamnen genom att dessa får sköta även tullhantering, lagring, dokumentation och annan service. Den första railporten var NLC Terminal i Umeå som öppnade för trafik hösten 2010 i samband med Botniabanans öppnande. NLC Terminal har plats för ca 1 000 sjöcontainrar och 100 lastbilstrailar samtidigt och direkttågpendeln mellan Umeå och Göteborg har kapacitet motsvarande 480 långtradare per vecka.
Under 2011 har ett pilotprojekt med en railport genomförts vid godsterminalen i Vaggeryd.
– Vi har haft ett lyckat pilotprojekt med i Vaggeryd som nu sjösätts ordentligt som railport, berättar Stig-Göran Thorén, järnvägsansvarig på Göteborgs hamn.
Nästa steg, avslöjar han, blir att starta ännu fler railports på strategiska ställen i landet.
– Vi planerar att starta railports i bland annat Eskilstuna och Karlstad, men det kan bli fler ställen.

Egen växeloperatör
Göteborgs hamn har också upphandlat en egen växeloperatör, som startade 1 november.
– Fördelen är att vi får transparens och har kontroll över prissättningen. Det ökar möjligheten för de olika tågbolagen att konkurrera på lika villkor.
Att Green Cargo äger loken och sköter växling i de flesta svenska hamnar är något som Mats Nyblom, vd på Hector Rail, tycker hindrar konkurrensen.
– Det är bra att Göteborgs hamn ska sköta växlingen själva. Om fler hamnar gjorde det skulle konkurrensförutsättningarna förbättras väsentligt för andra tågtransportörer i Sverige. Det är inte bra för konkurrensen att en aktör är så dominerande.
Enligt Mats Nyblom är förutsättningarna för järnvägstransporter inte vad de borde vara.
– Cargonets nedläggning är ett tydligt tecken på att svensk järnväg inte fungerar som den ska.

Av Hilda Hultén