Fusk ska hejdas med ny trafikdatabas

mars 19, 2013 Forskning , Transport

En undersökning förra året visade att många chaufförer kör för fort och bryter mot kör- och vilotidsregler. Nu har en slutrapport med förslag på åtgärder lämnats till regeringen. Ett huvudförslag är att utöka informationsdatabasen så att det blir lättare att hålla koll på fusket.

Våren 2012 fick Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i uppdrag av infrastrukturministern att utreda hur trafikreglerna följs på svenska vägar.

Misstanken var att trafikbrotten har ökat och målet var att få fram förslag på åtgärder för attvända trenden. De två myndigheterna fick bl a uppgiften att ta fram förslag på hur dagens riskvärderingssystem, där ett företags riskvärde redovisas i vägtrafikregistret, ska utökas.

Förra året genomfördes mätningar av buss-, gods- och taxitrafiken i landet. Mätningarna blandade resultat. Förarna överlag är nyktra och att har giltiga körkort och yrkeskompetensbevis.

Sämst var efterlevnaden av kör- och vilotidsreglerna. Närstan hälften
av de kontrollerade godschaufförerna hade brutit mot reglerna. 40
procent av lastbilarna, och 25 procent av bussarna, körde för fort.

Nu föreslår Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen att man ska göra nya mätningar vart tredje år för att se om brotten ökar eller minskar. Många kanske hoppats på mer konkreta åtgärder.

Ett mer handfast förslag är att det nuvarande informationsregistret ska byggas ut, med fler uppgifter, så att det blir enklare att hålla reda på olika företags förseelser.
Genom att söka på enskilda företag på Transportstyrelsens webbplats ska transportköpare kunna hitta information om både antal tillstånd, behörigheter, tillsyn och kontroll. Dessutom ska ett företags s k riskvärde finnas med i vägtrafikregistret. Tillsammans med andra urvalskriterier ska detta värde styra hur ofta ett företag blir utsatt för kontroller. Dålig regelefterlevnad innebär tätare kontroller.

Frågan om att registrera utländska fordon i vägtrafikregistret ska utredas vidare. Dessutom ska Rikspolisstyrelsen utreda och ta fram föreskrifter för enskilda polisers möjlighet att “klampa” fordon och handgripligen hindra dem från att köra vidare.


Läs mer