Stor efterfrågan driver upp lönerna

mars 19, 2013 Löner och statistik
Stor efterfrågan driver upp lönerna

Löneskillnaden mellan män och kvinnor är fortfarande betydande i samma jobb men har ändå minskat något sedan Intelligent Logistiks förra mätning. Foto MKT

Lönerna har stigit rejält sedan Intelligent Logistik för fyra år sedan granskade löneläget senast. Det visar statistik från fackförbundet Unionen, SACO och SCB. Fortfarande är det dock mest lönsamt att vara manlig logistiker eller inköpare.

Vad tjänar logistiker och inköpare? Är det värt att satsa på en lång utbildning för att bli inköpare eller logistiker?
Ser man till löneutvecklingen är svaret ett obetingat “ja”.
Det visar den senast sammanställda statistiken för helår från fackförbundet Unionen och som visar medianlönen för logistiker och inköpare i privat sektor för olika svårighetsnivåer under 2011.

Lönegap mellan könen
På de fyra svårighetsnivåerna för inköpare tjänade kvinnor 24 350, 25 850, 30 000 resp 34 600 kr i månaden, medan männen i motsvarande svårighetskategori tjänade 28 000, 27 700, 32 000, 39 600 och 50 000 kr/mån. På den högsta nivån finns inte kvinnor med, vilket innebär att alltför få kvinnliga inköpare har dessa högre löner för att kunna ge underlag i statistiken.
För logistiker syns samma mönster. Skillnaden är att ingångslönerna är relativt lika, sedan drar männen iväg. För kvinnor är medianlönen i snitt respektive 23 500, 25 250, 27 600 och 34 400. Männens löner är 23 400, 25 600, 29 400, 37 700 och 50 900 kr/månad.
Även bland logistikerna är de riktigt högavlönade kvinnorna för få för att ge statistiska underlag.

Utbildning lönar sig – mest för män
Att satsa på en lång högskoleutbildning för att bli inköpare är således ett mer lönsamt val för en manlig än för en kvinnlig student. Här är nämligen löneskillnaden efter högskolestudier allra störst. Medan en kvinna har en snittlön på 34 400 kr, har den manliga kollegan på samma jobb 37 700 kr.
Sedan 2009 är detta ändå en avsevärd förbättring. Då var löneskillnaden efter högskolestudier allra störst. En kvinna hade då en snittlön på 29 700 kr medan den manlige kollegan på samma jobb hade 35 600 kr.

Inköpschefer i lönetoppen
Unionens lönestatistik för medlemmar i industribranscherna som arbetar med logistik- och inköpsrelaterade arbetsuppgifter visar på stora löneskillnader, inte bara mellan könen.
Mest i ögonfallande i den sammanslagna tabellen är väl att lönespannet är så stort. En logistikchef på nivå 5 kan komma upp i en lön på 60 752 kronor (20e percentil) och var femte inköpschef i åldern 55-59 år tjänar minst 67 500 kr/mån.

Unionens tabeller visar stora löneskillnader mellan Stockholm och övriga riket, samt mellan olika åldersgrupper. Lönespannet för inköpschef på ledningsnivå (svårighetsnivå 4) skiljer sig t ex från 30 900 sek/mån för en inköpschef i åldern 35-39 år (20e percentil) upp till 54 927 för en välavlönad stockholmare i 45-49 årsåldern (80e percentil). Just 45-49 år tycks vara en väldigt bra ålder om du vill tjäna pengar som inköpschef, både på nivå 4 och 5 ligger medianlönen för åldersgruppen betydligt högre än både de yngre och de äldre kollegorna.

Lönerna för Saco-anslutna logistiker
2010 var månadslönen (median) för nyexaminerade logistiker med civilekonom-/ekonomexamen 24 920 kr och 10 år efter examen är medianlönen 40 461 kr. Medianlönen 2010 för logistiker med civil-/högskoleingenjörsexamen med upp till fem års erfarenhet var ca 31 000 respektive 28 000 kr/månad enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Med 10-15 års yrkeserfarenhet var medianlönen 46 000 respektive 39 000 kronor. För civilingenjörer med 20-25 års erfarenhet var medianlönen 58 000 kronor.

Av Lena Sonne

LÖNESTATISTIK

På www.intelligentlogistik.se/loner publicerar vi aktuell statistik för hur mycket inköpare och logistiker tjänar.

Till statistiken
 


Läs mer