Volvo AB vill prioritera upp inköp

maj 10, 2012 Forskning , Inköp

Johan Lindqvist, inköpschef inom Volvokoncernens teknologibolag Volvo Group Trucks Technology, jobbar aktivt för att få Handelshögskolans studenter att tända till på ämnet purchasing skriver Göteborgs Universitet på sin hemsida.

Att jobba med inköp är en utmaning som växer i takt med att marknaden blir mer global och behoven mer varierande.
– Jag vill stärka samarbetet med Handelshögskolan, säger Johan Lindqvist. Här i Göteborg har vi framför allt jobbat med Chalmers och med yrkeshögskolorna. Och resultatet är att väldigt få av våra medarbetare kommer från Handelshögskolan. Det ska vi ändra på nu.

Global inköpsstrategi på schemat
De första stegen var att erbjuda uppsatsämnen och arrangera en studentkväll på det egna kontoret. Johan Lindqvist och en kollega har också hållit en gästföreläsning där de utmanade studenterna på masterprogrammet Logistics and Transport Management med ett skarpt case om Volvos globala inköpsstrategi.

– Det handlar om att anpassa inköps- och organisationsstruktur i samklang med förändringar i omvärlden. Många nya marknader, framför allt i Asien, har väldigt annorlunda krav än marknaderna i Europa och USA. Och nu kommer trenden att decentralisera, att jobba mer med lokala enheter och lokalt inköp.

Skapar skarpa case
En av dem som fått prova på att jobba med Volvokoncernens inköpsorganisation är masterstudenten Jeanette Håkstad Enæs.
– Hittills har vi bara jobbat med fiktiva case. Det här är det första skarpa och skapar förstås ett högre engagemang i gruppen. Vi har jobbat riktigt hårt och jag hoppas att de får användning för något av det vi gjort, säger Jeanette Håkstad Enæs.

Utbildad för globaliserad värld
Johan Lindqvist är själv alumn från Handelshögskolan och kan vittna om värdet av
studier som ligger nära både verkligheten och världen utanför. År 2000 tog han examen från masterprogrammet International Management.

– Då liksom nu var all undervisning på engelska och studenterna kom från många olika

länder. Vi jobbade i team och hade betydligt fler case och presentationer än tentor.

Då kändes det nytt och lite konstigt. Men för den värld jag jobbar i idag, med stora

matrisorganisationer, där medarbetare från olika länder och med olika roller ska

samarbeta tvärfunktionellt, var det en väldigt bra skola. Det var exakt det vi

tränade oss på. Men det tog några år innan man förstod hur nyttigt det var.