Fordonsunderhåll fokus för ny studie

november 16, 2016 Forskning , Logistik , Transport
Fordonsunderhåll fokus för ny studie

klashedvallstorjpgKlas Hedvall arbetar på Volvo Group Trucks Technology, och har en rejäl erfarenhet från fordonsindustrin med sig i sin forskning på Chalmers. I sin licentiatavhandling studerar han hur fordonsunderhåll hänger ihop med andra aktiviteter och resurser i det nätverk av företag som är involverade i att forma transportlösningar.

– Underhåll av fordonen är centralt för att lastbilarna ska kunna användas, men samtidigt riskerar underhållsmomentet att störa själva transportarbetet. Eftersom min forskning visar hur sammanhanget påverkar fordonsunderhåll hoppas jag att företag i transportbranschen kan hitta nya möjligheter för att tillsammans utveckla ett effektivare fordonsunderhåll. Ett effektivt underhåll påverkar företagens möjlighet att öka effektiviteten i transportarbetet, förklarar Klas Hedvall.

– Resultaten från mina tre fallstudier pekar tydligt på att fordonsunderhållet både påverkar, och påverkas av, andra aktiviteter och resurser i det nätverk av företag som är involverade i att forma transportlösningar.
För att kunna utföra ett effektivt underhåll behöver de involverade företagen – transportköpare, transportörer och verkstäder – både identifiera och ta hänsyn till de beroenden som finns mellan aktiviteter och resurser. Beroenden etableras mellan exempelvis transportplanering och underhållsplanering, eller mellan dragbilar och släp. Dessa beroenden kan ha stor påverkan på fordonsunderhållet, samtidigt som en del av dem kan vara ganska ”dolda”. Därför är det en krävande uppgift som de involverade företagen står inför.

FAKTA:
Klas Hedvall är industridoktorand på Chalmers, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management. Hans licentiatavhandling heter “Heavy Vehicle Maintenance in an Industrial Network Perspective: Implications of Embeddedness and Interdependencies”


Läs mer