Closer ska ta fram färdplan för Citylogistik

januari 8, 2013 Forskning , Logistik , Transport

Closer har fått i uppdrag att ta fram en färdplan för Citylogistik. Uppdraget kommer från Forum för innovation inom transportsektorn. Citylogistik är ett omdebatterat område där det drivits många försök och pilotprojekt i olika städer de senaste åren, men lösningarna har uteblivit.

– Det är ett mycket viktigt och angeläget uppdrag som nu har lagts på oss.Det är verkligen hög tid att få till ett genombrott för hållbara och lönsamma stadstransportlösningar, säger Jerker Sjögren, programansvarig för CLOSER vid Lindholmen Science Park.
Closer ska ta fram den nya färdplanen i nära samarbete med VTI och Linköpings universitet samt olika aktörer – varuägare, transportföretag och kommuner. Förslaget till färdplan, med 2030 som “visionsår”, ska med mål och åtgärder redovisas till sommaren.
Ansvarig för arbetet med färdplanen blir Maria Lindholm, som i dagarna disputerar på Chalmers i ämnet Citylogistik.
Closer är sedan tidigare engagerat i Sendsmart – ett projekt för utveckling av nya lösningar för godstransporter i städer. Citylogistik en programpunkt på Transportforum 2013 som pågår den 9-10 januari i Linköping.
Jerker Sjögren medverkar i ett seminarium om Citylogistik på Transportforum i Linköping torsdag den 10 januari. (Session 78: Stadens roll för en fungerande citylogistik)
Closer drivs på uppdrag av Vinnova och Trafikverket. Partners i Closer är bl a DB Schenker, Volvo, Chalmers, Scania och Västra Götlandsregionen.


Läs mer