80 % av nödhjälpspengar går till logistik

juli 1, 2013 Forskning , Logistik , Transport

Logistiken slukar upp till 80 procent av all nödhjälp som skickas till katastrofområden. Därför ligger det i alla parters intresse att effektivera biståndet. Det säger Gyöngyi Kovacs, ny professor i humanitär logistik vid Svenska handelshögskolan.

Den nyinrättade professuren i humanitär logistik är den första av sitt slag i världen och enligt professor Gyöngyi Kovacs passar humanitär logistik in som hand i handske på denna skola.

– Vi på handelshögskolor är insatta i att effektivisera logistiska flöden och kostnader, vilket betyder att vi genom att effektivisera logistiken kan leverera mera bistånd till dem som behöver det.

Handelshögskolan i Helsingfors och Försvarshögskolan där etablerade tillsammans HUMLOG-institutet, som är ett forskningsinstitut inom humanitär logistik för fem år sedan. Humanitär logistik handlar om logistik, men i stället för att förbättra lönsamheten för företag, så koncentrerar man sig på att effektivera biståndet till katastrofområden.

Det handlar både om naturkatastrofer och andra slags humanitära katastrofer som krig.

Kovacs lyfter fram Syrien som ett exempel.

– I Syrien finns massor med aktivitet inom humanitär logistik och hur man ska koordinera logistiska insatser så att biståndet faktiskt når de behövande i landet. För tillfället är det jättesvårt att nå de hårdast drabbade.

Andra exempel på humanitär logistik är leveranser av finska Röda Korset:s fältsjukhus till olika katastrofdrabbade områden.

“Tyvärr” en framtidsbransch

Enligt Gyöngyi Kovacs är humanitär logistik ett växande område och bland annat organisationer som Röda Korset har ett växande behov av logistiker.

– Tyvärr är det här en framtidens bransch, jag skulle gärna se att det inte skulle vara det, men trenden visar på att katastroferna blir fler och dessutom större.

Den största utmaningen för humanistisk logistik är tillgången till mottagarna. Det är ofta svårt att komma in i det drabbade landet eller i olika regioner och det är viktigt att kunna förhandla med alla parter för att kunna nå de som behöver hjälpen.
 


Läs mer