Global logistikaktör köper mark i Eskilstuna

Den globala logistikfastighetskoncernen Goodman som äger, exploaterar och förvaltar logistikanläggningar, har tecknat ett optionsavtal för mark i Eskilstuna Logistikpark.

Avtalet avser utveckling av upp till 84 000 kvadratmeter lagerbyggnader för företag som är inriktade på varudistribution i Mälardalen och övriga Skandinavien. Investeringen förväntas skapa nya arbetstillfällen i Eskilstuna.

Eskilstuna kommun och Goodman har tecknat ett avtal som ger Goodman option på att exploatera ett 14 hektar stort markområde uppdelat på två tomter. Avtalet ger Goodman rätt att erbjuda potentiella logistikkunder dessa två tomter. En av tomterna ligger intill E20 medan den andra har en direkt järnvägsförbindelse med Svealandsbanan.

Goodman har valt Eskilstuna på grund av dess strategiska läge i Mälardalsregionen i kombination med tillgången till tre transportsätt som främjar en effektiv distribution, utbildad arbetskraft och en effektiv kombiterminal som möjliggör ett bra varuflöde.

– Markoptionen i Eskilstuna Logistikpark ger oss tillgång till ett område med ett stort antal potentiella kunder. Vi kommer att leta efter kunder som vill etablera sina företag i Eskilstuna för att distribuera varor i Mälardalen och Storstockholmsområdet. Eskilstuna har ett strategiskt läge och logistikparken ger möjlighet att kombinera väg- och järnvägsfrakt, säger Roger Peters, Goodmans regionchef för Nord- och Östeuropa i ett pressmeddelande.

– Att Goodman som är en av världens största aktörer inom moderna logistikanläggningar har valt Eskilstuna är ännu ett tecken på att vår investering i Eskilstuna Logistikpark börjar ge resultat. A-förpackning öppnade ett nytt lager i parken tidigare i år, DHL har tecknat en avsiktsförklaring för en tomt för att bygga ett nytt lager för distribution och det finns fler företag som knackar på dörren, enligt Manuel Brändeborn, näringslivsutvecklare i Eskilstuna kommun.

– Goodmans potentiella kunder kommer att skapa nya arbetstillfällen och det är extremt viktigt för arbetsmarknaden i Eskilstuna. Vi tar nu ett nytt steg i vår ambition att skapa 1 000 nya jobb inom ramen för Eskilstuna Logistikpark, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).


Läs mer