275 döda i vägtrafiken 2014

januari 7, 2015 Forskning , Transport
275 döda i vägtrafiken 2014


Enligt preliminär statistik omkom 275 personer på väg under 2014. Det är en uppgång från förra året då 260 personer omkom, men följer i övrigt en sjunkande trend i antalet omkomna i vägtrafiken, enligt Transportstyrelsen.

Även om antalet omkomna i vägtrafiken har ökat med 15 personer finns det enligt Transportstyrelsen goda möjligheter att uppnå riksdagsmålet med högst 220 omkomna i vägtrafiken år 2020.

Utvecklingen av antalet omkomna skiljer sig mellan olika trafikantkategorier. Medan antalet omkomna bilförare och bilpassagerare samt motorcyklister har minskat har antalet omkomna mopedister, cyklister och gående ökat. Antalet omkomna cyklister mer än fördubblades, från 15 till 34, mellan 2013 och 2014, vilket är högre än de senaste åren.

23 cyklister har omkommit i kollision med motorfordon och 11 i singelolyckor.

– Allt fler cyklar vilket är bra med tanke på miljö och hälsa men det är oroande att fler cyklister förolyckas eller skadas svårt. Tillsammans med Trafikverket och andra aktörer har vi varit med att ta fram en gemensam strategi för säkrare cykling som bland annat ska fungera som ett stöd för stat och kommun att bygga säkrare cykelvägar, kommenterar Jacob Gramenius, stabsdirektör och stf generaldirektör på Transportstyrelsen.

Under 2014 omkom 53 fotgängare jämfört med 42 omkomna 2013. December var den mest olycksdrabbade månaden med 12 omkomna fotgängare. Av de fotgängare som omkom 2014 var 31 personer 65 år eller äldre. Tio fotgängare har blivit påkörda på ett övergångsställe.

Transportstyrelsen arbetar också med andra frågor som rör säkerheten på väg, bland annat s k Autonom körning. Redan idag finns fordon som kan hjälpa föraren i vissa riskfyllda situationer och utvecklingen går mot alltmer självkörande fordon, en utveckling som Transportstyrelsen ser positivt på. Man arbetar även aktivt med att informera brett om faran med att använda mobiltelefonen på ett trafikfarligt sätt, bl a genom kampanjen “Sluta rattsurfa”.