100 meter långa lastbilståg på E4 nästa år

december 17, 2012 Forskning , IT/Teknik , Miljö/CSR , Produktion , Transport

Nästa år testar forskningscentret KTH Transport Labs och Scania så kallade lastbilståg på sträckan Södertälje-Helsingborg.

Scanias lastbilståg är en teknik som KTH-forskarna tillsammans med lastbilstillverkaren kommer att börja köra i början av 2013 som ett ettårigt test på motorvägar mellan Södertälje och Helsingborg.

– Vi testar scanialastbilar med den senaste tekniken för att köra så kallade lastbilståg, där fyra eller fem lastbilar på 18 meter vardera kör med en lucka på tio meter mellan lastbilarna, säger Peter Georén, föreståndare på KTH Transport Labs.

KTH Transport Labs är en samlingspunkt där forskare, studenter och experter från fordonsindustrin kan mötas och jobba med hållbara transportlösningar i form av fordon, trafikplanering, lokaltrafik och annat som har med framtidens vägar att göra. Projekten är uteslutande inriktade på integrering och implementering, det vill säga att förverkliga forskningsresultat och teknikkunskap i prototyper och demonstratorer.

– KTH Transport Lab ska titta närmare på frågor som ”Är det värt att gå från förbränningsmotor till el”. Syftet är att ta forskningen vidare från teorier på papperet till verkliga prototyper. Testerna hjälper både forskningen på området och samhället att ta nästa steg framåt.

Labbet får enligt honom forskarna att ”förändras”.

– De blir öppnare, friare och mer kreativa. Man kan säga att labbet befinner sig mitt emellan forskningen och industrin. Här finns det utrymme för implementering och innovation.

Förutom lastbilståg testas också en egenutvecklad trafikplanerare, som demonstrerar hur bilförare i Stockholm i realtid kan undvika bilköer som uppstår i stadstrafiken.


Läs mer