Utformningen viktigare när logistiken växer

november 3, 2020 Fastigheter , Intervjun , Miljö/CSR
Utformningen viktigare när logistiken växer

Artikel ur Intelligent Logistik nummer 4 2020

Arkitektbyrån Krook & Tjäder är med och utformar framtidens logistik, bland annat nya logistikparken i Säve i Göteborg och Coop och Axfoods nya jättelager.
– Utformningen, men också hållbarheten blir allt viktigare i takt med att logistiken växer, säger byråchefen Helena Ström.

Castellum Säve är ett 3 miljoner kvadratmeter stort markområde kring Säve flygplats. Bild Krook & Tjäder

Castellum Säve, som flygplatsområdet umera kallas, är ett 3 miljoner kvadratmeter stort markområde kring Säve flygplats som Castellum köpte i slutet av 2018. Det väntas bli Göteborgs nästa stora etableringsläge för logistikverksamhet. Förutom logistikparken planeras här testcenter för utveckling av elektrifierade, uppkopplade och självkörande fordon, samt test och utveckling av framtidens flyg- och drönarteknik.
– Vi tänker oss att logistikparken ska återspegla och dra nytta av den testverksamhet som finns här, och bli ett nav för att både utveckla och använda hållbara transportlösningar. Vi tittar bland annat på olika möjligheter till energiproduktion och lagring, både inom elektrifiering och bränsleceller. Personligen är jag ett stort fan av vätgas, så jag hoppas att vi kan hitta spännande lösningar där, säger Hans Sahlin, chef för logistiksegmentet på Castellum.

Helena Ström. Foto Hilda Hultén

Strukturplan på gång
Arkitektbyrån Krook & Tjäder och konsultföretaget Cowi utarbetar nu en strukturplan för området.
– Det är många aspekter som ska in i den. Det här är ett stort och komplext projekt där
man behöver man zooma ut rejält för att kunna se hur transportutveckling och logistik ska kunna kombineras, och få till infrastruktur och flöden i området, men också samutnyttja funktioner på ett smart sätt, säger Helena Ström, byggnadsingenjör och studiochef på Krook & Tjäder i Göteborg.

I ett så här stort och komplext projekt behöver man zooma ut rejält

Ett viktigt mål är att göra Säve-området till ett attraktivt ställe att arbeta och verka på, menar hon.
– Man måste ha med sig en ny syn på logistikområden som arbetsplatser för många
människor. Vi jobbar mycket med hur vi ska få in element som service, konferensverksamhet och restauranger, men även grönområden och rekreation.

Genomsyrat av hållbarhetstänk
En idé är att utnyttja dagvattenhanteringen och ytor mellan logistikfastigheterna för att
skapa naturområden i logistikparken, med träd och löpslingor.
– Hållbarhetstänket ska genomsyra hela området, och en grönskande ”park i parken” är ett sätt att skapa en logistikpark där man vill vara.
Totalt ska omkring 800 000 kvm logistikytor kunna byggas i Säve, från mindre logistikfastigheter till större anläggningar på upp emot 60 000 kvm.
– Men vad det i slutänden blir beror ju självklart på vad som efterfrågas av de som
ska etablera sig. Det är ytterligare en utmaning i ett sånt här projekt, att skapa en plan med flexibilitet för att anpassa utformningen till efterfrågan.

Krook & Tjäder ritar bl a Axfoods nya jättelager i Bålsta.

Höga krav på utformningen
Helena Ström har just nu flera riktiga prestigeprojekt på ritbordet. Förutom Säve så har ritar hennes byrå Axfoods nya jättelager i Bålsta, som med sina 126 000 kvm blir Sveriges största logistikbygge någonsin. Nyligen blev det också offentligt att man ritar Coops nya jättelager i Eskilstuna, som med 110 000 kvm kommer tvåa på den listan.
– Det är ett väldigt spännande projekt, och det är roligt att vi får vara med och utforma anläggningar som tekniskt blir bland de mest moderna i världen.
Att logistikfastigheterna blir allt fler och större, och därmed ett vanligare inslag i miljön runt våra städer, ställer också högre krav på gestaltningen, menar hon.

Det räcker inte längre att bara bygga en grå låda.

– Det är viktigt att fastigheterna blir en integrerad del i samhällsmiljön. Många kommuner ställer också högre krav på utformningen idag för att ge bygglov. Det räcker inte längre att bara bygga en grå låda.

av Hilda Hultén